Skip to main content
Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri


Edited by: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Year: 2021


The celebration of the 50th anniversary of regional policy in Slovenia and the 30th anniversary of the country's independence is an opportunity to assess the efforts made so far in promoting regional development as well as to look to the future. In the book, we look at the path taken, describe the system of promoting regional development in the past, and point to the success of regional policy in eliminating interregional disparities. We present the role of regional development agencies and regional spatial planning in regional development and the quality of life in border problem areas from the perspective of the people living there. In the final part, we focus on future development. We point out the role of digitalisation and demographic change and try to shed light on future developments also from a philosophical perspective. Demographic, climate, economic and social changes require new approaches, fresh ideas and, above all, a systematic identification of development guidelines, ideas, development opportunities and factors that, taken together, can lead to a more balanced development of the country in all areas. Harmonious development is everyone's responsibility, but we can only achieve it together.Table of content

Zdravko Počivalšek
Predgovor

Janez Nared
Uvodnik

Damjan Kavaš, Marjan Ravbar

Spodbujanje regionalnega razvoja v odsevu časa

Simon Kušar
Razvojne razlike med regijami v Sloveniji po letu 1971

Damjan Kavaš
Obmejna problemska območja in slovenska regionalna politika

Nejc Černe, Lucija Kenda, Erika Mahnič, Žiga Mlinar, Nika Nose, Katka Osredkar, Urban Paljk, Hana Udovič, Janez Nared
Prednosti in pomanjkljivosti življenja v obmejnih območjih Slovenije z vidika tam živečih prebivalcev

Vane Urh
Pomorsko prostorsko načrtovanje kot izkušnja za uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji

Franja Gabrovšek Schmidt, Barbara Špehar
Povezovalna vloga regionalnih razvojnih agencij – na primeru Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj

Vito Bobek, Urška Ošljak
Izzivi za pametne regije v naslednji finančni perspektivi – z digitalizacijo do boljšega regionalnega razvoja

Jure Miljevič, Cveto Gregorc, Bruno Bensa
Drugačen pogled na regionalni razvoj na primeru povpraševanja po specialnostih zdravstvene oskrbe v luči demografskih sprememb

Tadej Pirc, Medina Baskar Weber
Misliti prihodnost: ontologija, futurologija in načrtovanje razvoja

Daniela Dvornik Perhavec
Cestna in okoljska infrastruktura v Mariboru pred 100 leti in ureditve danes

Natalija Špeh, Anja Bubik, Blaž Barborič
Kakovost vodnih virov in raba tal na vodovarstvenem območju Ljubija

Blaž Komac, Matija Zorn
Stoletje (ne)participativnosti: gradnja hidroelektrarn v PosočjuMore ...Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
regional development
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR