Skip to main content
Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp
High-mountain Lakes in the Eastern Part of the Julian Alps


Edited by: Anton Brancelj
Year: 2002Table of content

Predgovor / Foreword

Zahvale / Acknowledgement

Anton BRANCELJ: Uvod in pregled dosedanjih raziskav / Introduction and Historical Overview

Darko OGRIN & Anton BRANCELJ: Klimatske in dendroklimatske značilnosti vzhodnega dela Julijskih Alp / Climatic and Dendroclimatic Features of the Eastern Part of the Julian Alps

Matej GABROVEC: Triglavski ledenik / The Triglav Glacier

Jurij DOBRAVEC & Milijan ŠIŠKO: Geografska lega in opis jezer / Geographical Location and Description of the Lakes

Janko URBANC & Anton BRANCELJ: Hidrološke povezave med nekaterimi jezeri v dolini Triglavskih jezer / Hydrological Connections Between Some Lakes in the Triglav Lakes Valley

Gregor MURI & Anton BRANCELJ: Fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode in ledeni pokrov / Physical and Chemical Properties of Lake Water and Ice Cover

Milijan ŠIŠKO & Gorazd KOSI: Alge / Algae

Olga URBANC-BERČIČ & Alenka GABERŠČIK: Vodni makrofiti / Aquatic Macrophytes

Anton BRANCELJ: Živalstvo: zooplankton, bentos in ribe / Fauna: Zooplankton, Benthos and Fish

Gregor MURI, Zvonka JERAN, Radojko JAĆIMOVIĆ, Olga URBANC-BERČIČ: Fizikalne lastnosti sedimentov in onesnaževalci v sedimentih / Physical Properties of Sediments and Sediment Pollutants

Tatjana SIMČIČ, Polona VREČA, Gregor MURI, Sonja LOJEN & Nives OGRINC: Izvori in mineralizacija organske snovi v visokogorskih jezerih / Origins and Mineralisation of Organic Matter in High-mountain Lakes

Anton BRANCELJ & Milijan ŠIŠKO: Rastlinski in živalski ostanki v jezerskih sedimentih / Plant and Animal Remains in Lake Sediments

Irena REJEC BRANCELJ & Aleš SMREKAR: Človekovi vplivi na območju Triglavskega narodnega parka / Human Impacts in the Area of Triglav National Park

Anton BRANCELJ: Zaključki / Conclusions

Literatura / References

Dodatek / Appendix

Milijan ŠIŠKO & Gorazd KOSI: Seznam alg iz jezer vzhodnega dela Julijskih Alp / List of Algae from the Lakes of the Eastern Part of the Julian Alps
Regular price
22.00 €

Online price
19.80 €


Keywords
collective volume
fauna
hydrology
Julian Alps
lakes
physical geography
physical geography
vegetation
water pollution
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR