Skip to main content
Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov. Izkušnje in razmisleki.


Edited by: Lilijana Šprah
Year: 2019


Mood disorders are becoming one of the major public health problems and care for good mental health is substantially affecting almost all dimensions of our lives. However, the lay and professional public have the most contrasting attitudes and beliefs about mental disorders compared to other chronic non-communicable diseases. Persisting stereotypes and myths about mental disorders as a rule hinder professional help-seeking, interest and belief in their effective treatment. This problematic is discussed in the multi-authored monograph ('More Knowledge about Mood Disorders for Escaping the Labyrinth: Experiences and Reflections'). In the 21 scientific and professional essays, the authors of various academic backgrounds reflect upon mental health issues, focusing on contemporary mood disorders. Moreover, the first results of the newly introduced and innovative mental health promotion programme in Slovenia - With Raised Mental Health Literacy to Better Managing Mood Disorders (acronym OMRA) - are presented, as well. The monograph is good food for thought for the lay and professional public.



Table of content

KNJIGI NA POT
Težave v duševnem zdravju so kompleksne in potrebujejo večdisciplinarni pristop
Lilijana Šprah

PREDGOVOR
OMRA v zakulisju
Jana Šimenc

Duševno zdravje odraslih prebivalcev Slovenije skozi zdravstveno statistiko
Nuša Konec-Juričič, Domen Kralj, Anja Magajna, Saška Roškar, Špela Selak, Sandra Simonović, Matej Vinko

Umeščenost programa OMRA v javni interes o duševnem zdravju
Anela Klemenc Bešo

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028
Jožica Maučec Zakotnik

Prispevek antropologije h kulturno obveščeni psihiatriji
Duška Knežević Hočevar

Uvajanje inovativnega programa pismenosti o motnjah razpoloženja v Sloveniji: rezultati in učinki programa
Lilijana Šprah

Anksiozne motnje
Mojca Zvezdana Dernovšek

Ponavaljajoča se depresivna motnja in depresija v sklopu bipolarne motnje
Mojca Zvezdana Dernovšek

Evalvacija učinkov programa opismenjavanja o motnjah razpoloženja na raven razumevanja značilnosti in posledic anksioznosti, depresije in bipolarne motnje razpoloženja
Lilijana Šprah

Umeščanje duševnega zdravja na družbena omrežja – primer programa OMRA
Jana Šimenc

Preusmeritev pogleda od stigmatiziranih k stigmatizirajočim
Duška Knežević Hočevar

Kako se je program OMRA dotaknil udeleženk in udeležencev delavnice
Duška Knežević Hočevar

Najpogostejša vprašanja o zdravilih za zdravljenje motenj razpoloženja
Rok Tavčar

Kognitivno-vedenjska terapija
Maja Bundalo Bočić in Mojca Zvezdana Dernovšek

Teoretična zasnova metode interpretacije simpotomov obsesivno-kompulzivne motnje (OKM)
Urška Battelino

Psihiatrično in ajurvedsko razumevanje in zdravljenje depresije: izkušnje pacientov v Sloveniji
Maja Kolarević

Svojci oseb z duševnimi motnjami
Mojca Zvezdana Dernovšek

Vloga nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja: primer društva Altra
Suzana Oreški

Vloga centra za socialno delo in koordinatorja obravnave v skupnosti pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju
Janez Sterle

Psihološki vidiki brezposelnosti
Brigita Vončina

Motnje razpoloženja pri uporabnikih opiatov
Barbara Lovrečič in Mercedes Lovrečič

Duševno zdravje v kontekstu sodobnih migracij
Sanja Cukut Krilić
 



More ...



price


Keywords
evaluation
health literacy
mental health
mood disorders
OMRA




Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR