Mateja Belak


+386 (0)1 47 06 384

mateja.belak@zrc-sazu.si


Links


Education:

BA in archaeology 1984, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Work field:

 • Early Medieval archaeology
 • maintenance of Zbiva, Early Medieval database of sites, graves and objects
 • maintenance of Libera, database of archaeological literature
 • maintenance and construction of Articles in Arheološki vestnik
 • maintenance and construction of Articles in Studia mythologica Slavica
 • desktop publishing
 • charts, maps, plans
 • posters
 • tables of archaeological objects
 • counseling on preparing e-graphics
 • counseling on constructing database
 • counseling on using harware and software
 • web pages

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., BEŠTER, H., Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011−2013) / The beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011−2013). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 3; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38, 2019.

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 (Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 2; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37, 2017.

PLETERSKI, Andrej, ŠTULAR, Benjamin, BELAK, Mateja, Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 (Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 1; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35, 2016.

BELAK, Mateja. Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia. − Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014, 397−403.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Časovno razmerje med grobiščema Lauterhofen in AltenerdingArheo 23, 2005, 35–46.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Structures in the area of Lauterhofen in BavariaStudia Mythologica Slavica 7, 2004, 43–61.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj GradcuArheološki vestnik 53, 2002, 233–300.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. ZBIVA. Cerkve v Vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. Zgodovinski časopis 49/1, 1995, 19–43.