Shod za znanost 2019

Published on: April 8, 2019

Raziskovalke in raziskovalci vas v sredo, 24. aprila 2019, ob 11. uri vabimo v Staro elektrarno na Slomškovi ulici 18, kjer bo potekala letošnja osrednja javna tribuna o znanosti.

S sodelujočimi uvodničarji, dr. Matejo Kramer (Lek/Novartis), dr. Duško Kneževič (ZRC SAZU), dr. Markom Fonovičem (IJS) in dr. Andražem Stožerjem (UM), bomo v pogovoru opozorili na razvojni potencial raziskovanja, na (ne)razumevanje znanosti v širši javnosti in na ambivalenten odnos politike do raziskovalnega dela nasploh.

Politika nas namreč še naprej prepričuje, da je znanost, podobno kot kulturo, mogoče misliti in izpostavljati predvsem na deklarativni ravni, ko pa bi raziskovalkam in raziskovalcem morala zagotoviti vzdržne razmere za delo, razkrije presenetljivo nelagodje in nerazumevanje do razvojnega in emancipatoričnega potenciala novega znanja.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, pozivamo vas, da se nam pridružite v skupnih prizadevanjih za:

  • povečanje financiranja znanosti na 1 % proračunskih sredstev,
  • ustaljen urnik razpisov za nacionalne raziskovalne projekte,
  • vzpostavitev kvalitetnega in transparentnega evalvacijskega postopka.

 

Pridružite se nam, da skupaj opozorimo na škodljive posledice nekonsistentne razvojne strategije, ki zanemarja potencial slovenskih univerz in inštitutov. Vaša prisotnost šteje bolj kot kadar koli doslej. Po tribuni vas vabimo tudi na sprehod do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost ın šport.

Shod za znanost kot sestavni del svetovnega shoda za znanost poleg globalnih prizadevanj za zaščito okolja in boja proti antiintelektualizmu opozarja predvsem na to, da brez znanosti ni prihodnosti in da želeno gospodarsko rast lahko zagotovijo samo nove ideje in nova spoznanja. Shod za znanost podpira tudi KOsRIS.

Prijazno in nujno povabilo oziroma poziv k skupinski izdelavi transparentov: Vsi, ki imate idejo, slogan, stavek, ki ste ga vedno želeli izreči, a za to še ni bilo prave priložnosti, pridite dan pred dogodkom, v torek, 23. aprila, od 17. ure naprej v prostore Stare elektrarne. Za material bo poskrbljeno, pri ustvarjalnih zadregah pa se bomo lahko oprli tudi na strokovno podporo odličnega dvojca ustvarjalcev Protestival. Naj se nezadovoljstvo nad razmerami v znanosti začne krepkeje prelivati iz zatohlih institucionalnih prostorov in gostinskih lokalov na vsem vidna platna! Če imate zamisel, stavek, sporočilo za odločevalce in javnost, a žal nimate časa za izdelavo transparenta, pa lahko svojo idejo sporočite tudi na naslov: jana.simenc@zrc-sazu.si.