Fotografska razstava Andreja Furlana Signa v Atriju ZRC

Published on: 1. October 2021

Fotograf Andrej (Andrea) Furlan bo v Atriju ZRC na razstavi z naslovom Signa predstavil dela, s katerimi prestopa ustaljene meje fotografije. Avtor namesto dvodimenzionalnega nosilca uporabi reliefnega, ki ga sam oblikuje, in izpostavi teksturo posnetih motivov, s čimer se ti ne le vizualizirajo, ampak tudi materializirajo. Furlan popelje fotografijo na raven haptičnega učinka, ki izzove percepcijo gledalca, saj je igra iluzije, ki jo ustvarjata fotografija in reliefna podlaga, privedena do vrhunca.

Furlana, ki je v svojem opusu večkrat obravnaval tematiko časa, je tokrat pritegnil znak oz. znamenje, ki nastane kot sled časa oz. kot nekaj, kar se v času ohranja, celo ustvarja spomin. Osredotočil se je na teksturo obrobnih motivov in v detajliranih izsekih izpostavil njihov umetnostni potencial, pri čemer je bilo glavno vodilo njihov likovni značaj s poudarkom na snovnosti in grafičnem učinku.

Znaki oz. znamenja, ki jih zajame Furlan, so nastali kot fizični dotik v materiji, ki je bil bodisi spontan bodisi načrtovan. Izrezi iz pojavnega sveta se osvobajajo asociativnih vezi nanj in nastopajo kot avtonomni motivi: vrezana imena mladostnih simpatij in podpisi romarjev se spreminjajo v mreže znakovnih konstelacij, iz katerih razbiramo človeška hrepenenja in iskrivost; zareze v borovce, iz katerih so nekoč puščali smolo in jo uporabljali za razsvetljavo, se pretvarjajo v lesorezne matrice, v katerih odseva univerzalni simbol žrtvovanja in preobrazbe; geometrijsko naglašeni lomi marmornih blokov pod svojo trdo površino odkrivajo slikovito sredico, polno življenja, ki kipi v mehkobi ali ječi v brazgotinah; od avtomobilov odrgnjeni vogal hiše in kamniti tlak, ki ga je načela vlaga, preraščata v melanholične lirične krajine; erodirane morske čeri se spreminjajo v krhko opno, polno organske mehkobe, ki zaživi ob stiku z vodo; krožne poteze pa v reducirani, izčiščeni formi zrcalijo simbolni pomen.

Furlan je zajel snovnost v formi in tematiki, pri tem pa ni ostal le na nivoju predmetnega, temveč je v pogledu, osredotočenem na bistvo, uspel v znamenjih, ustvarjenih, ohranjenih in preobraženih v času, uzreti luč simbolnih pomenov.

Razstava je četrta v sklopu razstav umetniške fotografije v Atriju ZRC, ki jih od lani kurira mag. Andreja Rakovec z Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Na ogled bo od 5. do 29. oktobra 2021. Vljudno vabljeni!