19

OCT

18:00

Predstavitev prvega zvezka SSKJ16

Pogovor z uredniki


Basic Info

19. october 2021 at 18:00 to 19. october 2021 at 20:00
Atrij ZRC

Organizer: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl


Description

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16) bodo predstavili dr. Kozma Ahačič, dr. Majda Merše, dr. Andreja Legan Ravnikar, dr. Metod Čepar in dr. Alenka Jelovšek.

SSKJ16 je razlagalni zgodovinski slovar. Prinaša popoln popis pomenskih, slogovnih, oblikoslovnih, večkrat tudi skladenjskih pojavov pri posamezni iztočnici. Gre za najobsežnejši in najnatančnejši zgodovinski slovar kakega obdobja slovenskega knjižnega jezika doslej. Namenjen je tako profesionalnim kot splošnim uporabnikom in je pomemben dokument začetkov slovenskega knjižnega jezika.

Prvi zvezek slovarja (A–D) vsebuje 3027 slovarskih sestavkov, od tega 2061 razlagalnih in 966 kazalčnih. Opisanih je 3414 pomenov iztočnic. Vsaka iztočnica je pisno in glasovno posodobljena.