Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Edited by: Marko Juvan
Year: 2021


The authors of the volume ('From May ’68 to November ’89: Transformations of the World, Literature, and Theory') intervene in the study of the student movement’s “rehearsal” for a world revolution and its afterlife in the 1980s and 1990s by addressing two hitherto neglected aspects – the literary and the peripheral. They consider the roles played by the (semi-)periphery of the modern world-system, on the one hand, and modernist literature and theory, on the other, in transforming the existing world order in the fields of culture, politics, economy, and everyday life. How were critical theory and neo-avant-garde literature in the world, in Slovenia, and in Yugoslavia intertwined with the student protest that advocated the transformation of the capitalist world-system and its socialist counterpart? The monograph focuses on the processes that connected the events of 1968 and 1989 in the social, literary, and theoretical spheres in the sign of continuity and turning points, and at the same time defined our contemporary world.


Table of content

Marko Juvan: Literatura in teorija od »dolgega leta ’68« do »dolgega leta ’89«

I.
Gáspár Miklós Tamás: »Buržoazno« in »meščansko«: Pomen tistega, proti čemur se je obrnilo leto 1968
Simon During: 1968: Splošnemu sekularizmu naproti
Suman Gupta: Univerza kot politično prizorišče: 1968 in danes
Antonia Birnbaum: »Razsrediščiti ali ponovno osrediščiti proletarsko politiko?« Paradoks francoskega maoizma
Zdravko Kobe:Maj ’68 in njegove posledice v teoriji: strukturalizem, maoizem, neoliberalizem

II.
Rastko Močnik: Časi jugoslovanskega leta 1968
Jernej Habjan: Maj ’68 v Jugoslaviji: socializem proti socializmu
Andraž Jež: Praxis med anarhizmom nove levice in jugoslovanskim samoupravljanjem
Ivana Perica: Estetske »tradicije in perspektive« in politika jugoslovanskega 1968
Vladimir Gvozden: Protesti 1968: Politika spominjanja ali spomin na politiko?
Branislav Jakovljevic: Lastništvo zla: 1968, 1989 in mainstreamizacija nove desnice

III.
Lev Centrih: Zakaj ni nihče branil socializma? Dve teoretski in ideološki konjunkturi v sodobni slovenski zgodovini
Aleš Gabrič:Politične ocene angažiranja slovenskih modernistov v šestdesetih letih
Andrej Tomažin: Kriza revije Problemi leta 1968
Irena Novak Popov: Heterogenost slovenske pesniške neoavantgarde
Marijan Dović: »Reizem« v slovenski neoavantgardni literaturi in umetnosti
Darja Pavlič: V imenu svobode: Pesniški ludizem Milana Jesiha
Varja Balžalorsky Antić: Maj ’68 in vznik écriture féminine: francoski center in slovenska periferija

IV.
Lev Kreft: Od robnega k zglednemu
Miško Šuvaković: Med novo senzibilnostjo in transgresijo: slovenske alternativne umetniške prakse – OHO ali NSK
Kaitlyn Tucker Sorenson: Radikalna igra: ljubljanska alternativa med letoma 1968 in 1989
Gašper Troha: Od gledaliških eksperimentov v nacionalne institucije: Lado Kralj in Dušan Jovanović med šestdesetimi in osemdesetimi leti
Branislava Vičar: »V tisočih pesmih iščeš svetovno retrospektivo zločinov in smrti«: Etična, aktivistična in miselna strogost Jureta Detele
Alenka Koron: »Dolgi maj ’68« v slovenskem pripovedništvu in dramatiki

V.
Emiliano Alessandroni: Literatura, dialektika in transformacije pri Francu Fortiniju
Izabela Rakar: Zahodnonemško gibanje leta 1968 in njegov pomen za nemško poezijo: Rolf Dieter Brinkmann in Thomas Kling
Charles Sabatos: Češkoslovaška »normalizacija« v delih nagrajencev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica
Matteo Colombi: Civilna družba in umetniški proizvajalci kot vzporedni polis? Nekaj premislekov o paradoksih disidentske kulture od 1968 do 1989 in onkraj

O avtoricah in avtorjih
SummaryMore ...

Н.Н. Старикова: Социально-политические трансформации 1968 и 1989 гг. в зеркале современной культуры Европы. пы // Славянский аль-манах. 2022. No 1–2. С. 468–476. DOI: 10.31168/2073-5731.2022.1-2.5.06Regular price
26.00 €

Online price
23.40 €


Keywords
1968
1989
collective volume
cultural history
literary studies
Slovenia
Slovenian art
Slovenian literature
socialism
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR