Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Uredil: Marko Juvan
Leto: 2021


Avtorji knjige Med majem '68 in novembrom '89: Transformacije sveta, literature in teorije v preučevanje poskusa študentsko-delavske svetovne revolucije in njene poznejše usode v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja posežejo z obravnavo dveh doslej zanemarjenih vidikov – literarnega in perifernega. Sprašujejo se, katere vloge sta pri transformaciji obstoječe svetovne ureditve na področjih kulture, politike, gospodarstva in vsakdanjega življenja odigrali (pol)periferija modernega svetovnega-sistema na eni strani ter modernistična literatura in teorija na drugi. Kako sta bili kritična teorija in neoavantgardna literatura po svetu, na Slovenskem in v Jugoslaviji prepleteni s študentskim protestništvom, ki se je zavzemalo za transformacijo kapitalističnega svetovnega-sistema in njegove socialistične alternative? Monografija se posveča procesom, ki so na družbenem, literarnem in teoretskem področju povezali dogodke let 1968 in 1989 v znamenju kontinuitet in prelomov, obenem pa določili naš današnji svet.Kazalo vsebine

Marko Juvan: Literatura in teorija od »dolgega leta ’68« do »dolgega leta ’89«

I.
Gáspár Miklós Tamás: »Buržoazno« in »meščansko«: Pomen tistega, proti čemur se je obrnilo leto 1968
Simon During: 1968: Splošnemu sekularizmu naproti
Suman Gupta: Univerza kot politično prizorišče: 1968 in danes
Antonia Birnbaum: »Razsrediščiti ali ponovno osrediščiti proletarsko politiko?« Paradoks francoskega maoizma
Zdravko Kobe:Maj ’68 in njegove posledice v teoriji: strukturalizem, maoizem, neoliberalizem

II.
Rastko Močnik: Časi jugoslovanskega leta 1968
Jernej Habjan: Maj ’68 v Jugoslaviji: socializem proti socializmu
Andraž Jež: Praxis med anarhizmom nove levice in jugoslovanskim samoupravljanjem
Ivana Perica: Estetske »tradicije in perspektive« in politika jugoslovanskega 1968
Vladimir Gvozden: Protesti 1968: Politika spominjanja ali spomin na politiko?
Branislav Jakovljevic: Lastništvo zla: 1968, 1989 in mainstreamizacija nove desnice

III.
Lev Centrih: Zakaj ni nihče branil socializma? Dve teoretski in ideološki konjunkturi v sodobni slovenski zgodovini
Aleš Gabrič:Politične ocene angažiranja slovenskih modernistov v šestdesetih letih
Andrej Tomažin: Kriza revije Problemi leta 1968
Irena Novak Popov: Heterogenost slovenske pesniške neoavantgarde
Marijan Dović: »Reizem« v slovenski neoavantgardni literaturi in umetnosti
Darja Pavlič: V imenu svobode: Pesniški ludizem Milana Jesiha
Varja Balžalorsky Antić: Maj ’68 in vznik écriture féminine: francoski center in slovenska periferija

IV.
Lev Kreft: Od robnega k zglednemu
Miško Šuvaković: Med novo senzibilnostjo in transgresijo: slovenske alternativne umetniške prakse – OHO ali NSK
Kaitlyn Tucker Sorenson: Radikalna igra: ljubljanska alternativa med letoma 1968 in 1989
Gašper Troha: Od gledaliških eksperimentov v nacionalne institucije: Lado Kralj in Dušan Jovanović med šestdesetimi in osemdesetimi leti
Branislava Vičar: »V tisočih pesmih iščeš svetovno retrospektivo zločinov in smrti«: Etična, aktivistična in miselna strogost Jureta Detele
Alenka Koron: »Dolgi maj ’68« v slovenskem pripovedništvu in dramatiki

V.
Emiliano Alessandroni: Literatura, dialektika in transformacije pri Francu Fortiniju
Izabela Rakar: Zahodnonemško gibanje leta 1968 in njegov pomen za nemško poezijo: Rolf Dieter Brinkmann in Thomas Kling
Charles Sabatos: Češkoslovaška »normalizacija« v delih nagrajencev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica
Matteo Colombi: Civilna družba in umetniški proizvajalci kot vzporedni polis? Nekaj premislekov o paradoksih disidentske kulture od 1968 do 1989 in onkraj

O avtoricah in avtorjih
SummaryŠe ...

Н.Н. Старикова: Социально-политические трансформации 1968 и 1989 гг. в зеркале современной культуры Европы. пы // Славянский аль-манах. 2022. No 1–2. С. 468–476. DOI: 10.31168/2073-5731.2022.1-2.5.06Redna cena
26,00 €

Spletna cena
23,40 €


Ključne besede
1968
1989
kulturna zgodovina
literarne študije
Slovenija
slovenska književnost
slovenska umetnost
socializem
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR