Skip to main content

O ZRC SAZU

VIZITKA

NASLOV
Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2, 1000 Ljubljana

TELEFON
+386 1 470 61 00

FAKS
+386 1 425 52 53

E-NASLOV
zrc@zrc-sazu.si

MATIČNA ŠTEVILKA
5105498000

ID. ŠT. ZA DDV
SI38048183

TRR
SI56 0110 0603 0347 346
Banka Slovenije, Ljubljana

IBAN
SI56 01100-6030347346

SWIFT
BSLJSI2X

Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti se ne ponašamo le s štiridesetimi leti zavidljive raziskovalne zgodovine, temveč tudi z jasno predstavo o njenem prihodnjem razvoju.
- Oto Luthar, direktor

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je leta 1981 ustanovila SAZU kot neodvisno javno raziskovalno ustanovo. S tem je bila vzpostavljena institucionalna struktura za številne inštitute, ki so že več desetletij delovali kot raziskovalni oddelki Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Po štiridesetih letih burne, vznemirljive in uspešne preobrazbe je ZRC SAZU postal vodilno raziskovalno in izobraževalno središče v Sloveniji, predvsem na področju humanistike in družboslovja, in ena izmed najbolj uglednih akademskih ustanov v srednji in jugovzhodni Evropi. Več kot 300 raziskovalcev na 18 inštitutih tvori dinamično multidisciplinarno raziskovalno mrežo. ZRC SAZU vsako leto objavi 60–90 monografij in 25–30 številk katere od svojih revij ter aktivno podpira prizadevanja glede odprte znanosti.

Raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU uspešno izvajajo raziskave na različnih področjih od jezikoslovja do filozofije ter od arheologije do biologije. Njihove ugotovitve so izjemnega pomena za boljše razumevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov v Sloveniji in svetu. Poleg objavljanja rezultatov v znanstvenih publikacijah so raziskovalne skupine vključene v zbiranje podatkov, dokumentiranje in predstavljanje rezultatov javnostim, tudi tistim zunaj akademske sfere.

V zadnjih štiridesetih letih je ZRC SAZU postal gonilna sila vključevanja državljank in državljanov v znanost. Nudi mesto za javne razprave o družbeno pomembnih zadevah in organizira vrsto javnih dogodkov. Je tudi osrednji pobudnik slovenske veje globalnega gibanja Shod za znanost, ki je organizirala proteste v letih 2017, 2018 in 2019. V letu 2020 je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v konzorciju z nekaterimi drugimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami začel izdajati spletni časopis Alternator: Misliti znanost.