Skip to main content

Izjava o dostopnosti

 

ZRC SAZU se zavezuje, da bo omogočal dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletni portal ZRC SAZU.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • izbira velikosti pisave,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (navigacijska sled),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralniki zaslona, brajeva vrstica),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • uporaba različnih ravni naslovov,
 • predvidljivo delovanje spletišča.

Spletišče uporablja tudi poseben vtičnik "Možnosti za dostopnost", s pomočjo katerega si lahko uporabniki dodatno prilagodijo in olajšajo dostop do objavljenih vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletni portal ZRC SAZU je zaradi spodaj navedenih izjem delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega portala ZRC SAZU nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila).

Dostopne alternative: pomoč pri razumevanju navodil, poročil in ostalih besedil ranljivim skupinam nudimo na naslovu zrc@zrc-sazu.si.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena aprila 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
zrc@zrc-sazu.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in navedli razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si