22. 3. 2018

Konferenca Iz mnogih dežel

120. obletnica rojstva Louisa Adamiča

Ob 9:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Več >>

22. 3. 2018

Prostovoljno delo in prostovoljne organizacije v JV Evropi, 1980-2000 Voluntary Work and Voluntary Associations in SE Europe, 1980-2000

Ob 14:30. Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Več >>

22. 3. 2018

Heglova policija

Ob 19:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

22. 3. 2018

Vabilo na koncert skupine DunCreagan

Ob 19:00. Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4 / pritličje, Ljubljana

Več >>

15. 3. 2018

Marko Juvan o Terryju Eagletonu

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

1. 3. 2018

Spletni atlas industrije in industrijskih mest v Evropi

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

17. 3. 2018

Minka Skabernè (1882–1965)

Inštitut za kulturno zgodovino

Več >>

16. 3. 2018

Hacquetia 17/1

Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>