19. 6. 2018

Festival migrantskega filma 2018 - Maribor

FMF 2018

Ob 18:00. Glavni trg 22, Maribor & Svečana dvorana Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor

Več >>

21. 6. 2018

Simpozij o dediščini družine Tönnies

Ob 9:00. Prešernova dvorana, Novi trg 4 / pritličje, Ljubljana

Več >>

21. 6. 2018

Praznik glasbe

Ob 9:00. Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Več >>

14. 6. 2018

Podatkovna baza grafitov

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>

17. 6. 2018

Besedotvorni atlas slovenskih narečij

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

14. 6. 2018

Terminološki slovar avtomatike [druga izdaja]

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>