Expert Associate

Phone:
+386(0)14706186
E-mail:
Research interests

Research Interests:

renaissance painting, 20th and 21st century art 

Research projects: (SICRIS)

Selected publications

Andreja RAKOVEC, Lepotni ideal v upodabljanju Marije v florentinskem slikarstvu druge polovice 15. stoletja, Ars & Humanitas: revija za umetnost in humanistiko, 2/2, 2008, pp. 63–94.

Andreja RAKOVEC, Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru, Maribor 2012.

Andreja RAKOVEC, Novo opažanje ob kipu Samota Franca Bernekerja, Umetnostna kronika, 40, 2013, pp. 14–20.

Andreja RAKOVEC, Umetniške sledi v mestu, Maribor 2013.

Andreja RAKOVEC, Krajine, odprte v življenje, Simona Šuc. Krajine lastnega ritma, Ljubljana 2015, s. p.

All publications (COBISS) >>