Mag. Andreja Rakovec


+386(0)14706186

andreja.rakovec@zrc-sazu.siPodročja raziskav:

renesančno slikarstvo, umetnost 20. in 21. stoletja 

Projekti: (SICRIS)

Andreja RAKOVEC, Lepotni ideal v upodabljanju Marije v florentinskem slikarstvu druge polovice 15. stoletja, Ars & Humanitas: revija za umetnost in humanistiko, 2/2, 2008, str. 63–94.

Andreja RAKOVEC, Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru, Maribor 2012.

Andreja RAKOVEC, Novo opažanje ob kipu Samota Franca Bernekerja, Umetnostna kronika, 40, 2013, str. 14–20.

Andreja RAKOVEC, Umetniške sledi v mestu, Maribor 2013.

Andreja RAKOVEC, Krajine, odprte v življenje, Simona Šuc. Krajine lastnega ritma, Ljubljana 2015.