Mag. Andreja Rakovec


+386(0)14706186

andreja.rakovec@zrc-sazu.siPodročja raziskav:

renesančno slikarstvo, umetnost 20. in 21. stoletja 

Projekti: (SICRIS)

Andreja RAKOVEC, Likovna umetnost 20. in začetka 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici, Kronika. Iz zgodovine Tržiča (ur. Miha Preinfalk), 68/3, 2020, pp. 741–806.

Andreja RAKOVEC, Upodobitve revolucionarjev oktobrske revolucije v likovni umetnosti na Slovenskem, Oktobrska revolucija 1917–2017. Med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo (ur. Irena Avsenik Nabergoj), Ljubljana 2019, pp. 77­–126 (zbirka Življenja in dela. Kulturnozgodovinske študije, 20).

Andreja RAKOVEC, Mariborski spomeniki znanim osebnostim. O vlogi naročnikov in umetnikov v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja, Acta historiae artis slovenica, 20/1, 2015, pp. 197–235.

Andreja RAKOVEC, Novo opažanje ob kipu Samota Franca Bernekerja, Umetnostna kronika, 40, 2013, str. 14–20.

Andreja RAKOVEC, Lepotni ideal v upodabljanju Marije v florentinskem slikarstvu druge polovice 15. stoletja, Ars & Humanitas: revija za umetnost in humanistiko, 2/2, 2008, str. 63–94.