5. 5. 2016

Listopadni gozdovi na Balkanskem polotoku

Predavanje prof. dr. Andraža Čarnija ob izvolitvi v Makedonsko akademijo znanosti in umetnosti

Ob 12:00. Makedonska akademija znanosti in umetnosti, Skopje, Makedonija

Več >>

10. 5. 2016

Raziskovanje gora v Obzorju 2020

Ob 8:30. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Več >>

16. 5. 2016

7. mednarodna delavnica o ledenih jamah

IWIC VII

Ob 8:00. Postojna

Več >>

27. 5. 2016

THE CIES FOOTBALL OBSERVATORY

From sport's geography to football player market

Ob 10:00. Ljubljana, Dvorana Zemljepisnega muzeja, GIAM ZRC SAZU

Več >>