15. 6. 2017

I. M. ATTEMS: Hercules Stiriae - Štajerski Herkul - Hercules of Styria

Razstava in umetnostna pot

Ob 18:00. Grad Slovenska Bistrica

Več >>

15. 6. 2017

»Muzika in ples, to je vse, kar potrebujete« (Molière)

Spremljevalni program ob razstavi Štajerski Herkul: po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa

Ob 20:00. Salon Brežiškega gradu, Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica

Več >>

21. 8. 2017

Seminar PREDIS: "Preprečevanje opuščanja šolanja na srednjih šolah"

Ob 8:00. ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubjana

Več >>

22. 8. 2017

Vžgano v spominih / Burnt in memories

Odprtje razstave in projekcija filma

Ob 19:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

21. 7. 2017

Izid knjige Fish on the Move

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Več >>

13. 7. 2017

WETNET, mreža mokrišč v Sredozemlju

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

3. 7. 2017

Tematski sklop Marijana Dovića v reviji Arcadia

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

19. 8. 2017

Terraced Landscapes

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>