24. 4. 2017

Drugo nacionalno usposabljanje "Le z drugimi smo" v Ljubljani

Ob 11:30. ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubjana

Več >>

24. 4. 2017

"MoMoWo. 100 del v 100 letih. Evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju"

Mednarodna potujoča arhitekturna razstava

Ob 19:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

25. 4. 2017

Umetniški ustroj Noordung / Predstavitev knjige

Ob 18:00. Drama Kavarna, Erjavčeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Več >>

11. 5. 2017

Dolgoročne spremembe okolja 2017

Ob 8:30. Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana

Več >>

21. 4. 2017

Sestanek deležnikov projekta SMART-MR

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

24. 4. 2017

Music from Both Sides

Glasbenonarodopisni inštitut

Več >>

31. 3. 2017

Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

25. 3. 2017

Mavrica na tri plamene, Bog nas živi vse Slovene

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>