Art for Tourism. Art Historical Themes as a Foundation for the Development of Sustainable Tourism of Eastern Slovenia

applied research project
Basic Info

Description

The research project aims to systematically research and study the art heritage of a part of a cohesion region of Eastern Slovenia (the area of the municipalities of Maribor, Slovenska Bistrica, Poljčane, and Makole). The art heritage of this area has not yet been comprehensively and scientifically researched and evaluated, which is one of the main reasons that many art monuments have not been included in the tourist offer. The results of the research carried out in the scope of the project will be used for the preparation of an art topography of the region, especially Slovenska Bistrica and Maribor, and will then be converted into contents that will be of interest for tourists. Based on this material, new tourist routes (itineraries) will be prepared in cooperation with the local tourist agency that participates in the project as an economic partner. Primarily, these will be based on the art heritage, while they will also include other parts of the region that have tourist potential (e.g. thematic cultural routes, city centres, the architectural heritage of gardens, hiking trails, cycle routes, natural sites, cuisine, traditions, customs, and festivities). Two new itineraries will be pilot tested in practice. The chosen project area is historically extremely important not only on a regional level but on the level of entire Slovenia and in wider Europe. Numerous preserved monuments show that this area was important as early as the antiquity, while its intensive development began in the Middle Ages and especially in the modern period. Owing to noble families, whose presence is importantly reflected in profane and religious architecture and other art monuments in the area, this space can be placed in a wider European context. Worth mentioning among these families are the Attems family, the Herberstein, and the Brandis family. In connection to these families, the art monuments of the area form part of a wider European context also through the creativity of Baroque artists, such as Johann Martin Schmidt, Franz Ignaz Flurer, Philipp Carl Laubmann, Philipp Jakob Straub, and others, whose works are presently found in religious and profane buildings in the project area as well as in public collections. Thus, the region is extremely important and holds great potential for the development of cultural tourism; however, owing to the gap between scientific results and tourist economy, it has not yet been recognised as attractive for tourism. It can be especially interesting for tourists from German-speaking areas, with which it is connected through joint historical and art space. The project thus builds on an in-depth study of art monuments, which will then be connected with various stories into attractive tourist products, also on the model of neighbouring Austria. The stories connected to noble families and important artists who worked in this area have the highest potential. The challenge of the project is in bridging the gap between science and economy, which will lead to the design of innovative and topically rich, sustainable cultural and tourist products. These will have an important long-term influence on further economic development of the region as well as on further scientific research work. The expected results of the project will increase the recognition of the area and the region of Eastern Slovenia as a destination for sustainable and cultural tourism.

    


Project steps

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

Kabinetno raziskovalno delo na podlagi metode kritične analize literature in sekundarnih virov
Kritična analiza primarnih virov
Vzpostavljanje povezav z lokalnim okoljem
Študij primera dobre prakse v tujini
Terensko delo, ki bo zajemalo topografske raziskave (evidentiranje, fotodokumentiranje, vrednotenje)
Povezava z izobraževalnimi ustanovami (Univerza v Mariboru, Oddelek za umetnostno zgodovino)
Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

Terensko delo, ki bo zajemalo topografske raziskave (evidentiranje, fotodokumentiranje, vrednotenje)
Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov
Obdelava in interpretacija spomenikov, priprava opisov za itinerarije
Opredelitev itinerarijev
Vzpostavitev spletnih vsebin
Izvedba predavanj za turistične delavce
Fotografska razstava
Interna delavnica

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov
Predavanje o umetnostni dediščini za širšo javnost
Pilotna izvedba itinerarijev
Analiza pilotne izvedbe itinerarijev
Spletna postavitev in promocija itinerarijev
Publikacija / turistični vodič
Priporočila oziroma smernice za razvoj trajnostnega in kulturnega turizma, načrt trženja novih produktov
Interna delavnica
Objava znanstvenega članka


Results

Simona Kostanjšek Brglez, Boštjan Roškar: Jožef Hoffer ter Filip Jakob in Jožef Straub. Izhodiščne raziskave o sodelovanju med arhitektom in kiparjema, Umetnostna kronika, 62, 2019, str. 3−14.

Simona Kostanjšek Brglez: Brutalno uničena stenska slika Janeza Vidica v Mariboru, Umetnostna kronika, 62, 2019, str. 54−58.

Simona Kostannjšek Brglez, Boštjan Roškar: Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras, Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2, 2019, str. 247-258. 

Simona Kostanjšek Brglez: Kulturna dediščina Studenic kot neizkoriščen potencial za razvoj kulturnega in trajnostnega turizma. Strokovno predavanje v okviru prireditve Studeniški poletni večeri, samostan Studenice, 28. 6. 2019 (v sodelovanju s Sajko turizem, družba za turizem d.o.o.)

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostnozgodovinski oris studeniškega samostana s cerkvijo svetih Treh kraljev. Javno predavanje z vodstvom na Simpoziju ob 70. letnici pregona sester Magdalenk iz studeniškega samostana, 8. 6. 2019. Posnetek predavanja

Gorazd Bence, Simona Kostanjšek Brglez: Terenske vaje študentov prvega letnika Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, 31. 5. 2019.

Jernejeva pot. Romarska pot sv. Jerneja, avgust 2019. Povezava do spletne brošure z opisi in fotografijami umetnostnih spomenikov je dostopa v razdelku Opis projekta. 

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije = Art for tourism : good practices of pilgrim tourism in Israel as an element in the formation of a strategy for Eastern Slovenia's cultural tourism. Predavanje na znanstveni delavnici "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope = Cultural Encounters between Israel and Europe", 4.–12. 10. 2019, Jeruzalem (Izrael).

Simona Kostanjšek Brglez: Peš po mestu. Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice. Strokovno vodenje po ožjem mestnem središču. Dogodek v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine je potekal v organizaciji ZRC SAZU, UIFS, turistične agencije Sajko turizem in Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, 19. 10. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Stenska slika Maksa Kavčiča v TrbovljahUmetnostna kronika, 64, 2019, str. 29–30.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostni spomeniki v Slovenski Bistrici in okolici. Izbrani primeri in novejša dognanja. Predavanje v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je potekalo v organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica in Knjižnice Josipa Vošnjaka, 28. 11. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije. Predavanje na znanstvenem simpoziju Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope", Plečnikova hiša, Ljubljana, 9. 12. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Veliki oltar v cerkvi sv. Treh kraljev v Studenicah, Bistriške novice, januar 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjšek Brglez: »Slava slovenskemu umetniku!«. Mariborski kipar Ivan Sojč, Umetnostna kronika, 65, 2019, str. 44−46.

Simona Kostanjšek Brglez: Kapela Presvetega Srca Jezusovega v Žabljeku, Bistriške novice, februar 2020, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez: Kip sv. Janeza Nepomuka v Modražah pri Poljčanah, Bistriške novice, marec 2020, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostni naročili veleposestnika Franca Juharta, Bistriške novice, april 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjsek Brglez: Dvorec Zgornja Polskava, Bistrican.si (april 2020)

Simona Kostanjsek Brglez: Juhartov dvorec, Bistrican.si (april 2020)

Simona Kostanjšek Brglez: Mariborsko kužno znamenje. Še brli luč pred Marijino podobo?, Večer, 16.4.2020, str. 17, https://www.vecer.com/se-brli-luc-pred-marijino-podobo-10157361

Simona Kostanjšek Brglez: Kapela sv. Ane v Kovači vasi, Bistriške novice, maj 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjšek Brglez: Kip Antona Martina Slomška v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, junij 2020, str. 38−39.

Jernejeva pot in Slovenska Bistrica: opredelitev itinerarija, priprava opisa za itinerarij, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko turizem, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo itinerarija (maj 2020). http://www.sajko-turizem.si/si/component/content/article/17-potovanja/814-2020-jernejeva-pot-in-slovenska-bistrica. Jernejeva pot in Slovenska Bistrica,

Kulturni in naravni biseri Pohorja, Dravinjske doline in Haloz: opredelitev itinerarija, priprava opisa za itinerarij, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko turizem, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo itinerarija (Maj 2020). http://www.sajko-turizem.si/si/component/content/article/17-potovanja/815-2020-kulturni-in-naravni-biseri-pohorja-dravinjske-doline-in-haloz Kulturni in naravni biseri Pohorja

Simona Kostanjšek Brglez: Oprema cerkve sv. Marjete na Keblju, Bistriške novice, julij 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjšek Brglez: Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 149−180.

Simona Kostanjšek Brglez: Župnija Slovenska Bistrica za časa župnika Casparja Johanna Zamlika, Bistriške novice, avgust 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjsek Brglez: Hisna Marija Brez oblicja. Poskodovan barocni kip v Slovenski Bistrici, Bistrican.si (avgust 2020)

Izvedba itinerarija Jernejeva pot in Slovenska Bistrica (5. 9. 2020; organizacija in izvedba: Sajko turizem, d. o. o.; vodnika: Simona Kostanjšek Brglez, Milan Sajko) in analiza izvedbe itinerarija

Simona Kostanjšek Brglez, Pokopališka kapela sv. Jožefa v Makolah, Bistriške novice, september 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjšek Brglez: Dediščina plemiških družin in imenitnejših meščanov v Slovenski Bistrici. Strokovno vodenje po Slovenski Bistrici kot del načrtovanega celodnevnega itinerarija. Dogodek v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine je potekal v organizaciji ZRC SAZU, UIFS in turistične agencije Sajko turizem, 3. 10. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez, Sakralni spomeniki v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, oktober 2020, str. 72−73.

Simona Kostanjšek Brglez, Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave: referat na 7. Glazerjevem posvetu (Zasebne knjižnice), Selnica ob Dravi, 16. oktober 2020.

Simona Kostanjšek Brglez, Jurij Ačko − pozabljeni slovenjebistriški slikar samouk, Bistriške novice, november 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjšek Brglez, Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije. Predstavitev vsebinskega dela na projektu programski skupini Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru, zoom srečanje, 9. november 2020.

Simona Kostanjšek Brglez, Stara cerkev sv. Janeza Krstnika v Čadramu, Bistriške novice, december 2020, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez, Dela slikarja Franca Gornika v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica, Bistriške novice, januar 2021, str. 38−39.

Simona Kostanjšek Brglez, Uničena nagrobnika z reliefoma kiparja Ivana Sojča, Umetnostna kronika, 69, 2020, str. 42−45.

Simona Kostanjšek Brglez, Baročni kamniti glavi z Vojašniškega trga v MariboruUmetnostna kronika, 69, 2020, str. 46−48.

Postavitev spletne strani projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije (https://www.umetnost-za-turizem.si), februar 2021.

Simona Kostanjšek Brglez, Preobrazbe mesta. Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 − njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb, spletna razstava o zgodovini in kulturni dediščini mesta Slovenska Bistrica (https://www.umetnost-za-turizem.si/razstava/), februar 2020. (Vabilo)

Simona Kostanjšek Brglez, Poslikava v cerkvi sv. Egidija v Kočnem, Bistriške novice, februar 2021, str. 42−43.

Simona Kostanjšek Brglez, Pri treh cerkvah. Izginule cerkvi in kapela v Frajhajmu na PohorjuBistriške novice, marec 2021, str. 38−39.

Simona Kostanjšek Brglez, Jernejeva pot in Slovenska Bistrica, tourist map, 2021.

Simona Kostanjšek Brglez, Stavbi osnovnih šol v Poljčanah in Sl. Bistrici, Bistriške novice, april 2021, str. 40−41.

Po poti plemstva na slovenjebistriškem, opredelitev itinerarija, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo (april 2021).
Povezava: https://sajko-turizem.si/aranzma/568?adults=1&children=0

Diseminacija rezultatov projekta v pedagoškem procesu. Pomoč pri pripravi raziskovalne naloge Po poti trgovine, obrti in industrije, ki sta jo devetošolki Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica pripravili pri predmetu zgodovina (marec 2021).

Simona Kostanjšek Brglez, Slovenska Bistrica − pomembnejša grajena kulturna dediščina in njen kontekst, spletno predavanje, 11. marec 2021.

Simona Kostanjšek Brglez, Nekdanji hotel v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, maj 2021, str. 40−41.

Izvedba in analiza itinerarija Jernejeva pot in Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 15. maj 2021.

Interna delavnica: predavanje za turistične vodnike, Slovenska Bistrica, 4. maj 2021.

Simona Kostanjšek Brglez, TA Sajko turizem d. o. o., Pilotna izvedba in analiza itinerarija Po poti plemstva na slovenjebistriškem, Slovenska Bistrica, 12. junij 2021.

Simona Kostanjšek Brglez, Poslikava prezbiterija župnijske cerkve sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, junij 2021, str. 48−49.

Simona Kostanjšek Brglez, Slikarjev odtis na Bistriškem. Slikar Franjo Horvat in njegova dela na Slovenjebistriškem, Bistriške novice, julij 2021, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez, Cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah do ustanovitve župnije leta 1760, Bistriške novice, avgust 2021, str. 42−43.

Utrip srednjeveških trgov in 4. srednjeveški dan v Lembergu, opredelitev itinerarija, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo (september 2021).

Simona Kostanjšek Brglez, Cerkev sv. Lucije v Studenicah, Bistriške novice, oktober 2021, str. 72−73.

Simona Kostanjšek Brglez, Kuga, z njo povezani svetniki in ikonografski programi v umetnosti baroka na slovenskem Štajerskem, referat na znanstvenem simpoziju Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi, Ljubljana, 14.−15. oktober 2021 (https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/e-Epidemije-ZRC%20ZIMK.pdf). 


Keywords
trajnostni turizem
kulturni turizem
umetnostna topografija
cultural heritage