SHAPETOURISM - Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti

Opis

Projekt SHAPETOURISM

S projektom Shapetourism želimo povečati obseg znanj, ki so potrebna za razvoj trajnostnega turizma. S tem namenom bomo izvedli analize in zagotovili orodja za izdelavo celostne metodologije za oblikovanje in zagotavljanje trajnostne rasti turističnega sektorja, s posebnim poudarkom na destinacije z bogato kulturno dediščino). Snovalcem politik in zasebnemu sektorju bomo zagotovili podporo pri povečanju privlačnosti, rasti obiska in trajnosti turističnih destinacij, pri čemer bomo upoštevali glavne izzive globalne konkurence. Izhajajoč iz dozdajšnjih znanstvenih spoznanj in uveljavljenih turističnih praks bomo iskali ravnotežje med različnimi javnimi in zasebnimi interesi, s čimer bomo skušali doseči celostni razvoj trajnostnega turizma.

V projektu bomo razvili: 1.) pametni podatkovni sistem na področju turizma, s katerim bomo uskladili priporočila in scenarije za povečanje privlačnosti in konkurenčnosti destinacij; 2.) načrtovalske rešitve za zagotavljanje trajnostne rabe virov, preprečevanje nasprotij med varovanjem okolja in turističnim razvojem ter prilagajanje življenjskemu ciklu posamezne destinacije ter 3.) ShapeTourism protokol, ki temelji na participativnem načrtovanju. Omogočil bo oblikovanje učinkovitih sinergij in mehanizmov za sodelovanje pri odgovornem in celostnem upravljanju morskih in obmorskih destinacij.

S projektnimi rezultati bomo zapolnili nekatere strukturne vrzeli, in sicer z naslednjimi rešitvami: (1) dostopnost do podatkov in obdelovanje velikih količin podatkov, (2) nove vzorčne raziskave, (3) analize poslovnega okolja, (4) sistem za podporo odločanju glede možnosti finančnih vzvodov oziroma soočanja s tveganji ter (5) zagotavljanje orodij za razvoj integriranega upravljanja z obalnimi območji in pomorskega prostorskega načrtovanja.Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
participativno načrtovanje
načrtovalska rešitev
GIS
podpora odločanju
upravljanje s podatki
kulturna dediščina
obmorska destinacija
trajnostni turizem