Skip to main content

WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč

Opis

Projekt WETNET

Evropska mokrišča so ranljiva okolja, ki združujejo značilnosti vodnih in kopenskih ekosistemov in se med seboj pogosto prepletajo. To jim daje pestrost, dinamičnost in bogastvo življenjskih oblik. Varovanje mokrišč vključuje znanstveno-okoljske in upravljavske vidike. Glavni namen projekta WETNET je uveljavitev večnivojskega upravljanja sredozemskih mokrišč za izboljšanje medsebojnega sodelovanja med mokrišči in z njimi povezanimi lokalnimi območji. Cilj projekta je zagotavljanje večje usklajenosti na različnih nivojih prostorskega načrtovanja in med oblastmi, ki so zadolžene za njihovo upravljanje in zagotavljanje preprečevanja nasprotij med varovanjem okolja in gospodarskim razvojem. Določili bomo prednostne naloge za varovanje sredozemskih mokrišč, s čimer bomo gradili skupno ozemeljsko strategijo za celostno upravljanje mokrišč. Na podlagi dosedanjih evropskih izkušenj (Mreža rečnih ekosistemov), bomo v projektu WETNET oblikovali »Mrežo mokrišč«, ki temelji na osnovi participativnega procesa. Deležniki, tako javni, kot tudi zasebni, bodo zavezani k vključevanju ohranjanja mokrišč v svoje redne aktivnosti. S tem bo projekt pripomogel k izboljšanju znanja o učinkovitosti mreže rečnih ekosistemov, k širjenju obstoječih mednarodnih omrežij za izmenjavo in diseminacijo informacij ter dobrih praks pri varovanju mokrišč. Projektno partnerstvo vključuje vse, tako snovalce politik, kot tudi ostale relevantne deležnike, ki delujejo na preučevanjem področju. S projektom bomo na ta način zadovoljili potrebe za učinkovito upravljanje mokrišč na širši ravni in zagotovili prenosljivost projektnih izsledkov na druge države EU.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
sodelovanje z deležniki
participativno planiranje
upravljanje mokrišč
biotska raznovrstnost
ohranjanje mokrišč