Osnovni podatki
27. september 2016 ob 9:00
Ljubljana

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Zveza geografov Slovenije
Zveza geodetov Slovenije
Opis

Na 13. bienalnem simpoziju smo se zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Predstavili smo najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

Vse informacije o simpoziju, prijavi in oddaji prispevkov so na voljo na spletni strani http://giss.zrc-sazu.si in v letaku.

Seznam in informacije o preteklih dogodkih so dostopne tukaj.