Osnovni podatki
21. junij 2018 ob 12:00
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Narodna in univerzitetna knjižnica
Opis

21. junija ob 12. uri bo v preddverju Velike čitalnice NUK odprtje razstave In vendar so jih brali: prepovedane knjige v zgodnjem novem veku, ki sta jo pripravila dr. Luka Vidmar z ISLLV ZRC SAZU in dr. Sonja Svoljšak iz NUK.

V NUK bodo na ogled knjige, ki so bile podvržene cenzuri in ki so bile natisnjene med 15. in 18. stoletjem. Na rimski indeks (Index librorum prohibitorum) sta v zgodnjem novem veku prišla tudi protestant Primož Trubar in katolik Janez Ludvik Schönleben. Odlomkom iz njunih del bo mogoče prisluhniti na odprtju razstave.

Še več o razstavi in o (ne)koristnosti cenzure si lahko preberete v ZRCalniku.

Vabljeni!