07

NOV

09:30

Od maja 1968 do novembra 1989: transformacije sveta, literature in teorije

mednarodna konferenca


Osnovni Podatki

07. november 2019 ob 09:30 do 08. november 2019 ob 17:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabi na mednarodno konferenco »Od maja 1968 do novembra 1989«, ki bo potekala 7. in 8. novembra 2019 v Atriju ZRC.

Konferenca bo v proučevanje globalnega študentsko-delavskega gibanja, ki je izbruhnilo maja 1968, posegla z obravnavo dveh doslej zanemarjenih vidikov – literarnega in polperifernega. Posvetila se bo vprašanju, kako sta bili kritična teorija in poznomodernistična, neoavantgardna literatura povezani s protestništvom, ki se je zunaj institucionalizirane politike na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta zavzemalo za družbeno-gospodarsko transformacijo tako kapitalizma kakor njegove socialistične alternative. Dogajanja v Parizu in drugih kapitalističnih metropolah bodo primerjana z Ljubljano in drugimi mesti socialistične literarne polperiferije. Kot namreč pričata na primer neoavantgardna skupina OHO in ljubljanska šola teoretske psihoanalize, so tudi ta okolja zmogla revitalizirati domnevno imunizirani formalistični modernizem zahodnega jedra.

Odgovor na vprašanje, kako je leto 1968, ki mu je transformacija sveta domnevno spodletela, privedlo do leta 1989, ki je svet transformiralo tako, da je razglasilo konec utopije leta 1968, bodo iskali Emiliano Alessandroni, Varja Balžalorsky Antić, Lev Centrih, Matteo Colombi, Mererid Puw Davies, Marijan Dović, Aleš Gabrič, Jernej Habjan, Branislav Jakovljevic, Marko Juvan, Zdravko Kobe, Alenka Koron, Lev Kreft, Irena Novak Popov, Darja Pavlič, Božo Repe, Charles Sabatos, Miško Šuvaković, Gáspár Miklós Tamás, Andrej Tomažin, Gašper Troha, Kaitlyn Tucker Sorenson in Branislava Vičar.