Osnovni podatki
25. februar 2015 ob 10:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
prof. dr. Shizuyo Yoshitomi
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

vabi na predavanje

Odnosi med skupnostmi in lokalnimi mediji v primeru naravnih nesreč: študije primerov manjšinskega aktivizma

Predavala bo prof. dr. Shizuyo Yoshitomi