Osnovni podatki
12. april 2018 ob 9:00 do 12. april 2018 ob 16:00
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4 (pritličje), Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Opis

V četrtek, 12. aprila 2018, bo v Prešernovi dvorani SAZU potekal simpozij Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe, ki ga prireja Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. Na Inštitutu poteka tudi raziskovalni projekt »Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku«, iz katerega simpozij izhaja in ki ga vodi Luka Vidmar. Program simpozija:

9.00–9.20

Marko Juvan: Pozdravni nagovor

Luka Vidmar: Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe: uvodni oris

9.20–10.30

Monika Deželak Trojar: Prepovedana Schönlebnova mariološka dela

Luka Vidmar: Nedovoljena ljubezen: Ferrante Pallavicino in Kranjci

10.30–11.00 Odmor

10.00–12.30

Boris Golec: Kaj nam je Valvasor zamolčal: o avtocenzuri pri kranjskem polihistorju

Nina Ditmajer: Prepovedane knjige v samostanskih knjižnicah na Štajerskem v zgodnjem novem veku

Matija Ogrin: Poznobaročna slovenska književnost v rokopisih: torišče boja razsvetljenstva proti baroku

12.30–14.30 Odmor

14.30–16.00

Marko Juvan: Absolutistični cenzor in vzpostavljanje literarnega polja: Kopitar, Čop in Kranjska čbelica

Sonja Svoljšak: Prisotnost in/ali odsotnost filozofsko oziroma politično spornih oziroma prepovedanih angleških, ameriških in francoskih avtorjev in njihovih del v licejski knjižnici do leta 1848

Marijan Dović: Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja

Vabljeni!