Osnovni podatki
29. november 2019 ob 18:30 do 29. november 2019 ob 19:30
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Zgodovinsko društvo dr. Jože Koropc - Slovenska Bistrica
Knjižnica Josipa Vošnjaka - Slovenska Bistrica
Opis

Predavanje, organizirano v sodelovanju z Zgodovinskim društvom dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, bo osredotočeno na izbrane teme oziroma ustvarjalce. V prvem delu bodo predstavljena baročna kiparska dela in nova spoznanja, do katerih so pripeljale nedavne raziskave. Izpostavljena bo kiparska oprema cerkve Marije sedem žalosti in cerkve sv. Jožefa v Slovenski Bistrici. Drugi del predavanja bo osredotočen na arhitekturo in kiparstvo prve četrtine 20. stoletja, in sicer na arhitekta Maksa Czeikeja, ki se je podpisal pod vsaj dva načrtna stavb na območju Slovenske Bistrice, ter na mariborskega kiparja Ivana Sojča, avtorja kipa Antona Martina Slomška pred župnijsko cerkvijo sv. Jerneja v mestu in avtorja več kiparskih del v cerkvi sv. Marjete na Keblju.