Osnovni podatki
28. oktober 2019 ob 10:00
Akademijska dvorana SAZU

Organizator
Inštitut za kulturno zgodovino
Opis

Program

10.00
Milan Dekleva (izredni član SAZU): Uvodni govor
Dr. Oto Luthar (direktor ZRC SAZU): Pozdravni nagovor
Dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Uvod v simpozij

10.30
Dr. Ignacija Fridl Jarc: Mitos in etos v dramatiki Daneta Zajca

10.50
Dr. Matej Hriberšek: Medeja skozi Zajčeve oči. Nekaj misli o Medeji Daneta Zajca

11.10
Aleš Berger: Srečevanja z dramatiko Daneta Zajca

11.30
Ivo Svetina: Jagababa kot pesnikova oporoka

Odmor

12.00
Dr. Tomaž Toporišič: Pesniške igre onstran dramskega

12.20
Ddr. Igor Grdina: »Asskala«

12.40
Dr. Denis Poniž: Ko samota postane poezija (ob pesmi »Sreča samota«)

13.00
Dr. Neža Zajc: Od Zarotitev k Dol dol (vrnitev k izvorom ali nov vzpon)

VABILO