Osnovni podatki
Datum objave:
21. april 2015
Opis

Pri Založbi ZRC amo izdali več Apple e-knjig (Apple iBooks), do katerih je mogoče dostopati preko Applove knjigarne iTunes.

3D archaeology : early Medieval earrings from Kranj

Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne modele izbranih zgodnjesrednjeveških uhanov iz najdišča Župna cerkev v Kranju. iKnjiga je nastala v okviru raziskav najdišča Župna cerkev v Kranju, kjer smo poleg običajnih postopkov arheološkega dokumentiranja uvedli tudi trirazsežno dokumentiranje artefaktov. Zaradi različnih omejitev smo trirazsežno dokumentiranje zaenkrat omejili na izbrane uhane.iKnjiga je v celoti napisana v angleškem jeziku.

Brezplačno iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu. Pripravili pa smo tudi kopijo v PDF formatu.

Srednjeveška Ljubljana : Arheološke raziskave

Poznavanje srednjeveške Ljubljane temelji predvsem na podatkih iz zgodovinskih virov; v zadnjih mesecih leta 2009 pa je prišlo do zanimivih arheoloških odkritij in čas je, da si ponovno ogledamo srednjeveško Ljubljano in že znano oplemenitimo z novimi spoznanji.V štirih poglavjih je predstavljena preteklost Ljubljane.Sledi predstavitev srednjeveške preteklosti na lokaciji današnje Mačkove ulice in na koncu še predstavitev arheoloških izkopavanj z bogatim slikovnim gradivom.

Brezplačno iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu.

On the Fringes of Empire : Archaeology of the Medieval Castle Stein on Southern Border of the Holy Roman Empire

Interaktivna knjiga On the Fringes of Empire je ponovna izdaja knjige Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik iz leta 2009.Namen interaktivne izdaje je dvojen. Prvi je zagotoviti dostopnost knjige tudi v prihodnosti in drugi, morda še pomembnejši, doseči nove bralce. Knjiga je namenjena predvsem študentom srednjega veka na univerzitetni ravni po vsem svetu. Sicer gre za arheološko znanstveno monografijo, ki pa je napisana tako, da bralec za razumevanje ne potrebuje arheološkega predznanja.Interaktivno izdajo smo izboljšali tako, da smo 28 črno-belih slikovnih prilog nadomestili z barvnimi in dodali 13 novih slikovnih prilog ter interaktivno sliko.

iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu.

Odtujitve predmetov kulturne dediščine med 1914 in 1989/1991 − regija Alpe-Adria v primerjalni perspektivi - program konference

Mednarodna konferenca

19. 3. 2018 ob 14:00 • Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Prešernova dvorana in Atrij ZRC

Več >>

O feminizmu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor

21. 3. 2018 ob 18:00 • Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor

Več >>

Konferenca Iz mnogih dežel

120. obletnica rojstva Louisa Adamiča

22. 3. 2018 ob 9:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Več >>

Prostovoljno delo in prostovoljne organizacije v JV Evropi, 1980-2000 Voluntary Work and Voluntary Associations in SE Europe, 1980-2000

22. 3. 2018 ob 14:30 • Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Več >>