E-knjige Založbe ZRC na Apple iTunes

Datum objave: 21. April 2015

Pri Založbi ZRC amo izdali več Apple e-knjig (Apple iBooks), do katerih je mogoče dostopati preko Applove knjigarne iTunes.

3D archaeology : early Medieval earrings from Kranj

Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne modele izbranih zgodnjesrednjeveških uhanov iz najdišča Župna cerkev v Kranju. iKnjiga je nastala v okviru raziskav najdišča Župna cerkev v Kranju, kjer smo poleg običajnih postopkov arheološkega dokumentiranja uvedli tudi trirazsežno dokumentiranje artefaktov. Zaradi različnih omejitev smo trirazsežno dokumentiranje zaenkrat omejili na izbrane uhane.iKnjiga je v celoti napisana v angleškem jeziku.

Brezplačno iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu. Pripravili pa smo tudi kopijo v PDF formatu.

Srednjeveška Ljubljana : Arheološke raziskave

Poznavanje srednjeveške Ljubljane temelji predvsem na podatkih iz zgodovinskih virov; v zadnjih mesecih leta 2009 pa je prišlo do zanimivih arheoloških odkritij in čas je, da si ponovno ogledamo srednjeveško Ljubljano in že znano oplemenitimo z novimi spoznanji.V štirih poglavjih je predstavljena preteklost Ljubljane.Sledi predstavitev srednjeveške preteklosti na lokaciji današnje Mačkove ulice in na koncu še predstavitev arheoloških izkopavanj z bogatim slikovnim gradivom.

Brezplačno iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu.

On the Fringes of Empire : Archaeology of the Medieval Castle Stein on Southern Border of the Holy Roman Empire

Interaktivna knjiga On the Fringes of Empire je ponovna izdaja knjige Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik iz leta 2009.Namen interaktivne izdaje je dvojen. Prvi je zagotoviti dostopnost knjige tudi v prihodnosti in drugi, morda še pomembnejši, doseči nove bralce. Knjiga je namenjena predvsem študentom srednjega veka na univerzitetni ravni po vsem svetu. Sicer gre za arheološko znanstveno monografijo, ki pa je napisana tako, da bralec za razumevanje ne potrebuje arheološkega predznanja.Interaktivno izdajo smo izboljšali tako, da smo 28 črno-belih slikovnih prilog nadomestili z barvnimi in dodali 13 novih slikovnih prilog ter interaktivno sliko.

iKnjigo (Apple iBooks) si lahko presnamete na tem spletnem naslovu.