Marko Juvan predaval na anglistiki Univerze Gour Banga

Datum objave: 30. September 2020

Marko Juvan, predstojnik literarnega inštituta ZRC SAZU, je 29. septembra s predavanjem »Worldliness, Worlds, and Worlding of Literature« sklenil niz štiridesetih spletnih gostujočih predavanj Oddelka za anglistiko indijske Univerze Gour Banga. V predavanju je izhajal iz svoje nedavne knjige Worlding a Peripheral Literature (Palgrave Macmillan, 2019).