Na septembrski novinarski konferenci Založbe ZRC predstavili osem novih knjižnih izdaj

Datum objave: 21. September 2016

Na letošnji peti novinarski konferenci hišne Založbe ZRC smo predstavili osem novih publikacij:

- ob 70-letnici zbirke Zbrana dela je izšel tretji zvezek dela Vladimirja Bartola (kratke zgodbe iz let 1935 - 1945, ko je avtor živel med Ljubljano, Kamnikom in Beogradom). Avtor komentarja je dr. Tomo Virk;

- v e-obliki je na voljo delo dr. Marka Juvana Imaginarij Krsta v slovenski literaturi, ki je prvič izšlo leta 1990 in je v novi izdaji obogateno z nekaj novimi spoznanji;

- po razprodani prvi izdaji se med bralce tokrat v drugem natisu vrača izjemni pregled dva tisoč petsto let svetovnega zgodovinopisja od starogrških začetkov do danes z naslovom Zgodovina historične misli v uredništvu dr. Gregorja Pobežina;

- končno smo dobili slovenski prevod prvega zvezka neke vrste enciklopedije, ki je izhajala v letih 18862 - 1902 pod naslovom Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi, in sicer dela, ki govori o Slovencih in slovenskih deželah ter njihovih šegah in navadah;

- Božidar Premrl, raziskovalec kulture kamna, kamnarstva in kamnite dediščine na Primorskem, je izdal že svojo sedemnajsto knjigo z naslovom Kraški kruh, je pregledno delu o kamnarstvu in kamnoseštvu v vaseh Kopriva in Brje in okolici. (Kraški kruh je ugledal luč sveta letos poleti in odtlej že malodane pošel);

- pod okriljem Inštituta za slovensko izseljenstvo je izšel priročnik za napotene delavce, njihove delodajalce in pristojne javne uslužbence, ki nosi naslov Napotenidelavci.si;

- dr. Metka Furlan, zaposlena kot vodja etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, je izdala zbir svojih znanstvenih člankov zadnjih dveh let v Prispevkih k slovenski in slovanski etimologiji, kjer je priobčenih nekaj zelo zanimivih zgodb o nastanku in usodi besed, kot so "mirodilnica" (zahodnoslovenska ustreznica za drogerijo), oča in oče (ki prvotno sploh ni označevala sorodstvenega razmerja), boškarin, hidronim Dragonja...

- v zbirki Teoretska praksa arhitekture je izšlo delo Zgodovine neposredne sedanjosti, ki v uredništvu dr. Petre Čeferin prinaša teoretske razprave Anthonyja Vidlerja o arhitekturni zgodovini s poudarkom na arhitekturnem modernizmu.

Knjige najdete v (prav tako hišni) Knjigarni AZIL in drugih dobro založenih knjigarnah.