Nova knjiga Andrejke Žejn

Datum objave: 05. julij 2021

Andrejka Žejn z literarnega inštituta ZRC SAZU je izdala elektronsko znanstveno monografijo Izhodišča slovenske pripovedne proze. Dvestoletna tradicija slovenske pripovedne proze: od sredine 17. do sredine 19. stoletja. Knjiga, ki je izšla pri Založbi ZRC, obravnava razvoj sistema slovenske pripovedne literature, ki ga je do izida prve slovenske izvirne pripovedi, besedila Janeza Ciglerja Sreča v nesreči iz leta 1836, zapolnjevala predvsem prevodna literatura. Knjiga upošteva tako klasične literarnovedne raziskave kakor novejše kvantitativne metode, s tem pa slovenistiki postavlja nova raziskovalna vprašanja. Knjiga ugotavlja, kako je v eni od ključnih točk razvoja sistema slovenske pripovedne literature Sreča v nesreči kot t. i. prevod brez izvirnika sprožila vstop izvirne pripovedne proze v središče sistema in s tem dobila status kanoniziranega besedila. Z računalniško podprto tekstnokritično analizo izdaj Sreče v nesreči knjiga pokaže, kako se je spreminjala in ustalila današnja verzija besedila.