Osnovni podatki
Datum objave:
18. december 2020
Opis

Mojca Šorli z literarnega inštituta ZRC SAZU je izdala knjigo Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. Knjiga, ki je izšla pri Založbi ZRC, se usmerja v korpusno analizo besedil, ki kaže, kje se stikajo oziroma prepletajo leksikalni in diskurzivni vidiki pragmatičnega pomena. Pojem vrednotenja je ključen za razumevanje, kako jezik deluje, zato knjiga s posebnim poudarkom na pojavu, imenovanem semantična prozodija, osvetli to, v slovenskem prostoru tradicionalno zapostavljeno temo, kot se kaže na nekaterih specifičnih področjih uporabnega jezikoslovja, posebej v leksikografiji in prevodoslovju. Lokus tega pojava, ki določa pragmatično funkcijo pomenske enote, je v besedilnem, ne leksikalnem pomenu, to pa je poseben izziv za sodobne leksikografske opise.

Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi

Delavnica

22. 6. 2021 ob 10:00 • Ptujski grad (Na Gradu 1)

Več >>

Pesmi in igre Daneta Zajca

Pogovor ob izidu knjige

23. 6. 2021 ob 17:00 • Atrij ZRC

Več >>

V Mariboru odprtje razstave o stripu Črni plamen

26. 6. 2021 ob 19:30 • Festival Lent, Maribor

Več >>