Nova knjiga Mojce Šorli

Datum objave: 18. December 2020

Mojca Šorli z literarnega inštituta ZRC SAZU je izdala knjigo Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. Knjiga, ki je izšla pri Založbi ZRC, se usmerja v korpusno analizo besedil, ki kaže, kje se stikajo oziroma prepletajo leksikalni in diskurzivni vidiki pragmatičnega pomena. Pojem vrednotenja je ključen za razumevanje, kako jezik deluje, zato knjiga s posebnim poudarkom na pojavu, imenovanem semantična prozodija, osvetli to, v slovenskem prostoru tradicionalno zapostavljeno temo, kot se kaže na nekaterih specifičnih področjih uporabnega jezikoslovja, posebej v leksikografiji in prevodoslovju. Lokus tega pojava, ki določa pragmatično funkcijo pomenske enote, je v besedilnem, ne leksikalnem pomenu, to pa je poseben izziv za sodobne leksikografske opise.