Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar brezplačno na voljo na spletu

Preostanek tiskane naklade smo podarili begunskim centrom po Sloveniji
Datum objave: 09. marec 2023

Ko je pri Založbi ZRC leta 2018 izšel Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar, ki ga je pripravil Vladimir Dumka, si seveda ni bilo misliti, kako bo čez štiri leta nenadoma postal popularen - in kako tragičen bo vzrok za to. Po ruski zasedbi Ukrajine februarja 2022 pa so se ukrajinski civilisti razbežali na vse strani, tudi v Sloveniji jih je nekaj poiskalo zatočišče.

Pribežnikom je pomagal tudi ZRC SAZU inštitut za izseljenstvo in migracije, Vladimir Dumka, avtor Ukrajinsko-slovenskega in slovensko-ukrajinskega slovarja (2018), je pozdravil pobudo, da bi jim pomagali tudi z izvodi njegovega slovarja. V letu 2022 je ZRC SAZU tako podaril begunskim centrom in šolam po Sloveniji vsega skupaj 224 tiskanih izvodov. Slovar je bil kmalu po izidu prek splošnega iskalnika na portalu Termania vsem dostopen tudi prek spleta, zdaj pa je v prostem dostopu tudi kot pdf.

Kot je ob tem povedal mag. Aleš Pogačnik, vodja in glavni urednik Založbe ZRC, je omenjeni slovar že 750. prosto dostopna monografska publikacija na repozitoriju monografij ZRC SAZU. Poleg Vladimirja Dumke, ki že nekaj desetletij živi v Sloveniji, so avtorji slovarja še: doc. dr. Liudmyla Danylenko z Inštituta za jezikoslovje O. O. Potebnje Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, ki je opravila redakcijo ukrajinskih slovarskih iztočnic; redakcijo slovenskih prevedkov in sploh slovenskega besedja pa dr. Silvo Torkar z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar je z vidika ustreznosti prevedkov pregledala še stalna sodna tolmačka Natalija Glažar Berčič. 

"Knjiga je prispevek k pristnejšim stikom med dvema narodoma in njunima kulturama," so ob izidu zapisali avtorji. Naj njihova beseda obvelja tudi pet let po izidu - pa naj bodo okoliščine krepitve stikov med obema narodoma še tako nenadejane in žalostne.