Že 700. monografija v prostem dostopu na repozitoriju Založbe ZRC

Datum objave: 15. avgust 2022

Od prejšnjega tedna je na repozitoriju Založbe ZRC (https://omp.zrc-sazu.si/), kjer so v prostem dostopu na voljo monografije ZRC SAZU, objavljena že 700. knjiga. Gre za Slovar izgovorjav OptiLEX, ki so ga pripravili pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in je dostopen na tej povezavi: https://doi.org/10.3986/9789610506720. Omenjeno monografijo lahko najdete tudi na portalu Fran, saj je, kot sporočajo z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, tam tudi iskalnik, ki dodatno olajša vpogled v knjige o slovenščini po posameznih tematikah: https://fran.si/knjige. Osvežujejo ga enkrat na leto, in sicer decembra.

Založba ZRC je od leta 1993 do avgusta 2022 izdala 1477 monografij in 662 revijalnih številk. V prostem dostopu so na voljo na dveh repozitorijih, in sicer enem za revije in enem za monografije. Kot je povedal vodja in glavni urednik mag. Aleš Pogačnik, Založba ZRC za oba uporablja programsko rešitev podjetja Public Knowledge Project (PKP): Open Journal System (OJS) za revije in Open Monograph Press (OMP) za monografije. Kar zadeva revije, so na spletu v tem programskem okolju, ki velja za vodilni odprti program za prosto dostopne znanstvene objave, vse od januarja 2004, monografije pa od januarja 2019.

Od vseh inštitutov ZRC SAZU je največ publikacij pri Založbi ZRC izdal že omenjeni Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Slovar izgovorjav OptiLEX je njihova 196. publikacija. Od tega jih je trenutno 139 v prostem dostopu (prek OMP), torej dobrih 70 odstotkov vseh njihovih publikacij za Založbo ZRC. Po skupnem številu monografskih publikacij, objavljenih pri Založbi ZRC, sledita Geografski inštitut Antona Melika s 143 in Inštitut za slovensko narodopisje s 128 publikacijami. Je pa Geografski inštitut Antona Melika prvi glede na odstotek prosto dostopnih; trenutno jih imajo na OMP 93 %, sledita Inštitut za antropološke in prostorske študije (82 %) ter Inštitut za arheologijo (81 %).

Nekaj statističnih podatkov o revijskih objavah na portalu OJS (https://ojs.zrc-sazu.si). V okviru ZRC SAZU izhaja 13 revij ZRC SAZU, kjer je bilo doslej skupno objavljenih 8124 člankov:

 

Lestvica dvajsetih letos največkrat iskanih knjig Založbe ZRC SAZU na OMP (od januarja 2022 do avgusta 2022)

1. Mastnak Kovidni režim. Kje smo?

2. Dobrovoljc et al. Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

3. Podjed et al. Nevidno življenje odpadkov

4. Jakop et al. Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

5. Riedling et al. Oskar Rieding: Four Concert Miniatures for Violin and Piano / Štiri koncertne miniature za violino in klavir

6. Lengar Verovnik et al. Pravopis na zrnu graha

7. Luthar et al. Zgodovina historične misli. Tretja izdaja

8. Gašperič Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije

9. Groot et al. MOMOWO: Women Designers, Craftswomen, Architects and Engineers between 1918 and 1945

10. Mihajlov et al. Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju

11. Humar Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku. Na primeru terminoloških slovarjev

12. Babič Uganke na Slovenskem

13. Ivančič Kutin Slovar bovškega govora

14. Bole et al. Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

15. Ciglič et al. Modeliranje pokrajine

16. Pavšič Geološki terminološki slovar

17. Kern Mediji in govorjena slovenščina. Zbornik s posveta

18. Kuhar et al. Platforma 3. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

19. Jemec Tomazin Davčni terminološki slovar

20. Horvat et al. Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia

 

In na koncu še lestvica dvajsetih največkrat iskanih knjig Založbe ZRC od začetka obstoja portala OMP, se pravi od januarja 2019:

1. Dobrovoljc et al. Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

2. Dobrovoljc et al. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen

3. Draženović et al. Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine

4. Humar Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku. Na primeru terminoloških slovarjev

5. Groot et al. MOMOWO: Women Designers, Craftswomen, Architects and Engineers between 1918 and 1945

6. Gašperič et al. Kartografski zakladi slovenskega ozemlja / Cartographic Treasures Of Slovenian Territory

7. Horvat et al. Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia

8. Pleterski et al. Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva

9. Jakop et al. Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

10. Bole et al. Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

11. Ciglič et al. Modeliranje pokrajine

12. Luthar et al. Zgodovina historične misli. Tretja izdaja

13. Šprah et al. Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov. Izkušnje in razmisleki

14. Mastnak Kovidni režim. Kje smo?

15. Pavšek et al. Terenski snežni priročnik. Priročnik za izvedbo prereza in preizkusa stabilnosti snežne odeje

16. Mihajlov et al. Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju

17. Mohar et al. Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine / Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Zbornik prispevkov mednarodne konference / Proceedings of the international conference

18. Babič Uganke na Slovenskem

19. Zorn et al. Domači odzivi na globalne izzive

20. Geršič Pokrajinska imena kot dejavnik identitete