Astronomske osnove arhitekture in urbanizma Majev

temeljni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Namen raziskovalnega projekta je opraviti sistematično arheoastronomsko študijo usmeritev v arhitekturi Majev. Doslej opravljene raziskave orientacij so pokazale, da so bile ceremonialne in druge pomembne javne zgradbe v Mezoameriki usmerjene pretežno na osnovi astronomskih kriterijev, najpogosteje proti Sončevim vzhodom in zahodom na določene datume, katerih pomen je mogoče razložiti v povezavi z načrtovanjem poljedelskih opravil. Ker so razpoložljivi podatki o orientacijah na območju Majev pomanjkljivi in ne dovolj natančni za zanesljive arheoastronomske ugotovitve, nameravamo opraviti terenske meritve na številnih arheoloških najdiščih in tako zbrati statistično pomenljiv vzorec podatkov, katerih distribucija bo razkrila stopnjo namernosti usmeritev in njihove možne astronomske korelate. Da bi osvetlili rabo, pomen in družbeno vlogo astronomsko orientiranih stavb, bomo preučili ikonografijo in druge z njimi povezane arheološke podatke, kot tudi etnografsko gradivo o poljedelsko pomembnih trenutkih letnega cikla.