Center odličnosti Vesolje-SI

center odličnosti
Osnovni Podatki

Opis

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, ki je posebej izrazit na področju mikro in nano satelitov, kjer je z radikalno miniaturizacijo integriranih podsistemov in relativno ugodnimi komercialnimi komponentami (COTS – Commercial-of-the-Shelf Components) prišlo do občutnega znižanja stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe satelitov. Vesolje zaradi teh korenitih sprememb ni več rezervirano samo za velike raziskovalnorazvojne institucije iz ekonomsko močnih držav.

Konzorcij enajstih partnerskih organizacij (akademskih ustanov, visoko tehnoloških MSP-jev ter velikih industrijskih in zavarovalniških družb; glej panel na desni), združenih v Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (CO Vesolje-SI), je spoznal velik potencial porajajočih tehnologij in aplikacij. 46 raziskovalcev in inženirjev bo združilo moči na naslednjih področjih: na MEMS osnovani mikropropulziji; funkcionalno porazdeljenih materialih za majhne satelite; integriranem strukturnem oblikovanju in termalnem upravljanju; kotroli višine; znanstvenih prispevkih; komunikacije in operacije zemeljske postaje; virtualno modeliranje in optimizacija podsistemov; daljinsko zaznavanje, meterologija, astrofizika, procesiranje podatkov in slik.

CO Vesolje-SI je omogočil Sloveniji učinkovito vključevanje v mednarodne raziskave na področju vesoljskih znanosti in tehnologij. Ta prizadevanja so bila v CO Vesolje-SI močno podprta z mrežo strateških EU partnerjev iz Švedske, Nemčije, Francije, Nizozemske, Velike Britanije in Avstrije, ki so konzorciju zagotovili dostop do raziskav in razvoja najnaprednejših vesoljskih misij PRISMA, LAPAN-TUBSAT, VENUS in GAIA. Navezali smo stike tudi z nekaterimi neevropskimi, v vesoljske tehnologije usmerjenimi državami (Dubaj, Nigerija, Tajska).

Vzpostavljeni CO Vesolje-SI je aktivno podpiral prizadevanja Slovenije pri vključevanju v Evropsko vesoljsko agencijo ESA in je odločilno prispeval k bistvenemu zmanjšanju razkoraka med tehnološko visoko razvitimi državami Evrope in Slovenijo, ki se po vlaganjih v področje vesoljskih raziskav uvršča zelo nizko celo med novimi članicami EU.

Več na spletni strani CO Vesolje-SI ...

 

Procesna veriga za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, mikrosatelit

V konzorciju CO Vesolje-SI je ZRC SAZU zastopal Oddelek za daljinsko zaznavanje z Inštituta za antropološke in prostorske študije, izr. prof. dr. Krištof Oštir pa je vodil aktivnosti za daljinsko zaznavanje v okviru CO Vesolje-SI. V sklopu teh aktivnosti smo razvili in implementirali procesno verigo za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov. Veriga izvede vse korake, ki pripeljejo od t.i. kalibriranega surovega (običajno se ga označi z Level 1) optičnega satelitskega posnetka do spletne dostave produktov.

Poleg tega smo bili aktivno udeleženi pri načrtovanju in razvoju mikrosatelita visoke ločljivosti za opazovanje Zemlje, ki ga CO Vesolje-SI razvija v sodelovanju s kanadskim Space Flight Laboratorijem (SFL) Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu.

 

 


Ključne besede
daljinsko zaznavanje
mali sateliti
vesoljska tehnologijaPrenesi