EPOS SP

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

Prihodnost in varnost človeštva na planetu Zemlja je odvisna od naše zmožnosti, da živimo in obvladujemo zapleten zemeljski sistem v vseh njegovih dimenzijah. Naša zmožnost, da proučujemo površje in podzemlje Zemlje ter da predvidimo katastrofalne dogodke in njihove vplive na družbo, je v strmem naraščanju medtem ko se naša družba razvija. Procesi Zemeljskega sistema presegajo nacionalne meje in EPOS prinaša skupnosti, ki se ukvarja s trdno Zemljo, enotno, razširjeno raziskovalno infrastrukturo. EPOS se je razvil z vizijo ustvarjanja vse-Evropske infrastrukture za znanosti o trdni Zemlji, ki temelji na novih e-znanstvenih konceptih, ki omogočajo virtualni dostop do podatkov in servisov, kot tudi na fizičnem dostopu do povezav in institucij za široke skupnosti uporabnikov. Inovativen potencial EPOS infrastrukture omogoča uporabo multidisciplinarnih podatkov na področju znanosti o trdni Zemlji in uporabo servisov, ki temeljijo na nacionalnih raziskovalnih infrastrukturah, ki so razporejene široko po celi Evropi. EPOS SP projekt bo zagotovil dolgotrajno delovanje EPOS raziskovalne infrastrukture. EPOS SP sledi razvoju EPOS RI, ker utrjuje dolgoročne operativne perspektive EPOS ERIC in realiziranega okvira EPOS. EPOS SP se navezuje na vse vidike trajnostnega razvoja v smislu reševanja izziva premika od tehnične in finančne sposobnosti do dolgotrajne vzdržnosti. 

ZRC SAZU je vključen v WP2 Vodenje in finančni okvir (Naloga 2.1 Vključevanje nacionalnih organizacij v EPOS in širjenje članstva v EPOS ERIC) in v WP7 Dosežki in izobraževanje (Naloga 7.2 Dosežki pri delovanju EPOS servisov).
 


Rezultati

Aktivnosti:

 

Objave:

  • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
  • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
  • ŠEBELA, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates : Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2021. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. https://www.elsevier.com/books/natural-and-anthropogenic-impacts-on-cave-climates/sebela/978-0-12-822954-5, doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683]
  • Šebela S., Stemberk J., Briestenský M. 2021. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps–Dinarides–Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10064-021-02382-4.pdf
    ISSN 1435-9529. [Print ed.], 2021, 21 str., ilustr., doi: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147]
  • ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, KREBELJ, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. 2021. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space - RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch. In: BLATNIK, Matej (ed), et al. Regional karstology - local and general aspects [within international year of karst and caves] : 28th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp 82. [COBISS.SI-ID 70544643]

     


Ključne besede
Znanosti o trdi Zemlji • integracija raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostopRaziskovalna področja
Geofizika P500
Tektonika P440Prenesi