ISOMEX. Rekonstrukcija (nekdanje) izotopske sestave padavin v Sredozemlju s pomočjo analize treh paleoklimatskih arhivov: drevesnih branik, stalagmitov in jezerskih sedimentov

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

Cilj projekta je preučiti Holocenska klimatska nihanja v Sredozemlju. Naš vir podatkov o (nekdanji) izotopski sestavi padavin so trije različni paleoekološki arhivi: branike drevesa, stalagmiti in jezerski sedimenti. Pri raziskavi sodelujemo trije slovenski raziskovalci: dr. Tom Levanič (Gozdarski inštitut Slovenije, dendroklimatologija), dr. Najda Zupan Hajna (Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU, krasoslovje) in dr. Maja Andrič (Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, palinologija).

Spomladi 2012 je bilo v Sloveniji opravljeno vzorčenje vseh treh arhivov. Na inštitutu za arheologijo ZRC SAZU smo sodelovali pri vrtanju Blejskega in Bohinjskega jezera, ki je potekalo pod vodstvom dr. Ulricha von Grafensteina (LSCE, paleoklimatologija, ostrakodi).

V nadaljevanju projekta smo opravili podrobno palinološko analizo obeh vrtin.