Opis

(vsebina je v pripravi)

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije