Osnovni podatki
Sodelavci:
Tone Cevc
,
Roberto Dapit
, , ,
Helena Ložar Podlogar
 
Trajanje:
1. julij 1998–30. junij 2003
Šifra:
J6-0059 (B)
Opis

Projekt obsega primerjalne in analitične raziskave pripovednega in poetičnega izročila Beneške Slovenije ter sintetične in leksikalne študije ljudskega stavbarstva, planšarstva, družbenih odnosov, šeg, verovanj in pripovedništva s celotnega slovenskega etničnega ozemlja.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

ljudska kultura • kulturna dediščina • etnologija • pripovedništvo