Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Tatjana Veljanovski
 • Naslov v izvirniku

  Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev

 • Kratica

  M3Sat

 • Sodelavci

  Dr. Tatjana Veljanovski, Dr. Aleš Marsetič, Maja Somrak
 • Šifra

  J2-9251

 • Trajanje

  od 01. julij 2018 do 30. junij 2022
 • Vodilni partner

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 • Vodja projekta

  Prof. dr. Krištof Oštir, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL

 • Finančni vir

  Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Opis

Namen projekta je sistematično ovrednotiti obstoječe pristope (pred)obdelave časovnih vrst satelitskih posnetkov (priprava podatkov), razviti splošen postopek obdelave časovnih vrst za različne aplikacije ter obenem pripraviti poglobljeno študijo vpliva lastnosti časovnih vrst (kot so radiometrične značilnosti in gostota) na analizo časovnih vrst in aplikacije.

Končna zanesljivost in doprinos časovnih vrst za izbrano aplikacijo sta odvisna od kakovosti satelitskih posnetkov (kar vključuje prostorsko, spektralno in časovno ločljivost ter geometrijsko in radiometrično natančnost), dolžine in gostote časovne vrste ter izbranih metod obdelave. V projektu bomo privzeli radiometrično in geometrično ustreznost posnetkov, osredotočili pa se bomo na med-senzorsko usklajevanje, tvorjenje časovnih vrst ter oceno najbolj kritičnih težav pri prostorsko-časovnih analizah. Skladnost podatkov je eden izmed glavnih predpogojev pri analizi časovnih vrst, zato so kalibracija senzorja in posnetkov ter harmonizacija časovnih vrst zelo pomembne naloge.

V tej luči se projekt osredotoča na naslednje naloge:

•          razvoj generičnih metod za med-senzorsko usklajevanje podatkov,

•          harmonizacijo podatkov različnih senzorjev v enotno, dolgo in gosto časovno vrsto,

•          prehod na množično obdelavo podatkov v oblaku,

•          sistematično vrednotenje najnovejših algoritmov analize časovnih vrst ter

•          opazovanje izbranih dogodkov in pojavov v slovenskem prostoru.

Namen je olajšati pripravo časovne vrste posnetkov številnih senzorjev in doseči njihovo harmonizacijo. Pomemben cilj projekta je torej oceniti in izboljšati usklajenost več-senzorskih časovnih vrst posnetkov srednje in visoke ločljivosti.


Faze projekta

Delo smo razdelili na pet delovnih paketov:

•          DP 1: Zbiranje podatkov in analiza postopkov več-senzorskega združevanja in kalibracije

•          DP 2: Izdelava dolgih in gostih časovnih vrst

•          DP 3: Analiza časovnih vrst

•          DP 4: Vrednotenje metodologije obdelave časovnih vrst za izbrane aplikacije

•          DP 5: Vodenje projekta


Ključne besede
analiza časovnih vrst
časovne vrste
harmonizacija posnetkov
satelitski posnetki
daljinsko zaznavanjeRaziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181