Opazovanje suše v visoki ločljivosti z modeliranjem talnih in satelitskih podatkov

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt išče trajne rešitve za spremljanje suše, ki je ena izmed bolj pogostih naravnih nesreč pri nas in v tujini. V več fazah projekta bomo:

  1. določili in analizirali najprimernejše in najstabilnejše indikatorje suše za območje Slovenije, ki temeljijo na optičnih satelitskih posnetkih;
  2. razvili metodo za združevanje satelitskih podatkov in talnih meritev za natančno določanje suše (skupna natančnost vsaj 90 %) z visoko ločljivostjo na kmetijskih območjih;
  3. razvili prototipni sistem za celovito karakterizacijo suše kmetijskih območij na nacionalni ravni.

To bomo dosegli s preučevanjem, vrednotenjem in izboljšanjem tehnik obdelave satelitskih podatkov, združevanjem posnetkov nizke in visoke ločljivosti (zgoščevanjem podatkov), združevanjem posnetkov in terenskih meritev, uporabo algoritmov strojnega učenja za iskanje statistično relevantnih spremenljivk in modelov za natančno označevanje prizadetih območij. Preizkusili bomo univerzalnost, primerljivost in praktičnost indeksov, pridobljenih iz satelitskih podatkov, za operativno uporabo in predlagali tiste, ki se bodo izkazali kot relevantni.
 


Faze projekta

Delo smo razdelili na pet delovnih paketov:

• DS 1: Pridobivanje in sinhronizacija podatkov (zaključen)

• DS 2: Izdelava dolgočasovnega visokoločljivega podatkovnega niza (90 % zaključen),

• DS 3: Časovne vrste indikatorjev kmetijske suše (90 % zaključen),

• DS 4: Izdelava modela zaznavanja suše (20 % zaključen), ter

• DS 5: Ocena kakovosti rezultatov za operativno rabo (20 % zaključen).


Ključne besede
indikatorji suše
kmetijska suša
visoka ločljivost
satelitski posnetki
daljinsko zaznavanjeRaziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181