Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje

(brez)
Opis

S projektom Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje nadaljujemo interdisciplinarno raziskovanje koliščarskih naselbin Ljubljanskega barja.


Ljubljansko barje

V projektu izvajamo arheološke terenske akcije na Ljubljanskem barju. Pri delu se ukvarjamo tudi z razvojem metodologije raziskovanja na mokrih tleh.

Ukvarjamo se z dendrokronološkimi raziskavami in poskušamo absolutno datirati dendrokronološke krivulje Ljubljanskega barja s kronologijami tujih institucij. Veliko pozornosti posvečamo paleookoljskim raziskavam in raziskovanju paleoekonomije (palinologija, arheobotanika in arheozoologija).

Preučili, interpretirali in kataloško predstavili smo arheološke najdbe, saj se v projektu posvečamo tudi multidisciplinarnim objavam arheoloških najdiš z Ljubljanskega barja in Slovenije.