SILIS - Satelitski posnetki za slovenski prostorski informacijski sistem

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  izr. prof. dr. Žiga Kokalj
 • Naslov v izvirniku

  Satellite images for a Slovenian land information system

 • Kratica

  SILIS

 • Sodelavci

  Dr. Tatjana Veljanovski, Dr. Aleš Marsetič
 • Trajanje

  od 15. april 2015 do 14. april 2017
 • Vodilni partner

  ZRC SAZU

 • Vodja projekta

  dr. Žiga Kokalj

 • Finančni vir

  Evropska vesoljska agencija (ESA)
 • Partnerji

  Sinergise
Opis

Jasno poznavanje trenutnega stanja pokrovnosti in rabe tal ter njunih sprememb ima ključno vlogo pri prostorskem načrtovanju in upravljanju s prostorom na vseh administrativnih ravneh. Kartiranje z daljinskim zaznavanjem ima v Sloveniji že dolgo in uspešno tradicijo. Vendar še vedno pogrešamo točen in celovit informacijski sistem pokrovnosti oz. rabe tal za celotno državo, ki bo prirejen za preprosto in stalno posodabljanje. Prav razvoj prototipa točnega, usklajenega prostorskega informacijskega sistema za celotno državo, ki bo narejen za preprosto in stalno posodabljanje s satelitskimi posnetki, je cilj projekta SILIS.

Glavna tehnična cilja sta:

 • prenos in prilagoditev metod, ki so se že izkazale za uspešne v primerljivem geografskem in zgodovinskem okolju in z primerljivimi vhodnimi podatki, na primer Prostorski informacijski sistem Avstrije (LISA) in CadasterEnvironment Austria, in
 • izboljšanje postopkov z integrirano samodejno predobdelavo posnetkov ter izboljšanjem samodejnosti posodabljanja.

 

Ocenjujemo tudi stanje na področju prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji, modele in izpeljane storitve, ki so potrebni za zagotovitev potreb uporabnikov zemljevidov pokrovnosti in rabe tal.


Ključne besede
daljinsko zaznavanje; satelitski posnetki; pokrovnost; raba tal; modeliranje; samodejna predobdelavaRaziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181