Študija izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

 • Naslov v izvirniku

  Študija izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje z inovativnim pogonom za natančno gibanje orbitalne platforme

 • Trajanje

  od 01. februar 2008 do 31. december 2011
 • Vodja projekta

  prof. dr. Tomaž Rodič, C3M d.o.o.

 • Finančni vir

  Agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Partnerji

  C3M d.o.o.
Opis

Cilj projekta je bil izdelati študijo izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje. Motivacija za projekt temelji na zadnjih dosežkih na področju tehnologije mikro in nano satelitov, ki omogoča cenovno ugodno zajemanje lokalnih in globalnih podatkov iz vesolja. V prvi fazi projekta smo na podlagi analize uporabniških potreb, tehničnih in finančnih omejitev poiskali najkoristnejšo rešitev daljinskega zaznavanja. Pri tem smo upoštevali zajemanje posnetkov vegetacije in njenih sprememb v različnem časovnem obdobju (sezonsko, večletno), napovedovanje stanja pridelkov v kmetijstvu in opazovanje posledic suše, spremljanje stanja gozdov, zaraščanja in zmanjševanja njihovega obsega, opazovanje vpliva človekove dejavnosti na vegetacijo, ocenjevanje ekološke škode, spremljanje urbanih površin, opazovanje legalnih in nelegalnih odlagališč odpadkov, izdelavo modelov višin oziroma reliefa, kartiranje, izdelavo topografskih in tematskih kart, opazovanje kopenskih in morskih voda, opazovanje poplav, opazovanje naravnih nesreč, hitro kartiranje in oceno škode. Te zahteve so bile glavno vodilo konceptualne študije v drugi fazi projekta, kjer smo preučili možne rešitve za elektrooptični, komunikacijski, antenski, energetski, termalni in stabilizacijski podsistem v povezavi s centralnim računalniškim sistemom za vodenje ter tehnologijami za izdelavo nosilne konstrukcije iz naprednih materialov. Cilj tretje faze je bil predvsem načrtovanje inovativnega mikroreakcijskega pogona za natančno vodenje satelita, ki je ključen za doseganje kvalitete podatkov daljinskega zaznavanja. V četrti fazi projekta smo ocenili potrebna finančna sredstva za izdelavo, izstrelitev in uporabo satelita ter analizirali koristi, tveganja in logistiko. Poleg tega smo preučili zakonodajne in mednarodno pravne okvire povezane z izstrelitvijo, delovanjem in uničenjem platforme.