Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
Helena Ložar Podlogar
,
Mojca Ravnik
, ,
Sinja Zemljič-Golob
 
Trajanje:
1. januar 1996–31. december 2000
Šifra:
J6-7690 (B)
Opis

Raziskovalni projekt je sestavni del skupnega raziskovalnega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Projekt je zasnovan dolgoročno ter obsega permanentne raziskave šeg in navad, ljudskega pripovedništva, ljudske arhitekture, prehrane, oblačilne omike, kakor tudi družinskih in sorodstvenih odnosov. Cilj teh raziskav je osvetliti vprašanja izvira, recepcije, posredovanja in spreminjanja prvin ljudske kulture, ki oblikujejo kulturno identiteto Slovencev. Projekt se uresničuje z vsakoletnimi raziskovalnimi nalogami.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

šege in navade • ljudsko pripovedništvo • ljudska arhitektura • prehrana • oblačilna omika • družinski in sorodstveni odnosi • kulturna identiteta Slovencev