Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Zakon o zemljepisnih imenih
Kratica:
ZZI
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
od 1. junij 2008
Opis

V okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije smo pripravili osnutek Zakona o zemljepisnih imenih, pri čemer smo izdelali obširen uvodni del s cilji, načeli in poglavitnimi rešitvami ter pregledom zakonske obravnave zemljepisnih imen v več državah Evropske zveze, in okvirno zasnovo členov zakona, ki ga čakajo nadaljnji proceduralni postopki.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ključne besede

zemljepisno ime • standardizacija • kulturna dediščina • zakon