Zvočna ekologija mest: urbane zvočne krajine v Bernu, Ljubljani in Beogradu

mednarodni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt raziskovanje fenomena urbane zvočne krajine ter njenega potenciala in vloge v oblikovanju afekticnih ekonomij poteka med Bernom, Ljubljano in Beogradom. Teoretsko se naslanja na zvezo med akustično ekologijo in študije afekta (Goodman 2010; Kanngieser 2012). Povezuje pristope urbane etnomuzikologije, raziskav zvočnih krajin ter teorije afekta in raziskuje načine, kako meščani investirajo zvočne kapacitete v različne vrste izgrajevanja identitet in politik pripadnosti. Projekt se naslanja tudi na arhitekturo, urbanistično načrtovanje in reprezentacije prostora, pri čemer se osredotoča zlasti na dihotomije urbanih zvočnih krajin, npr. nevidno in simbolno, privatno in javno, hrup in glasba, kar raziskuje v treh sklopih: 1) religijske urbane zvočne krajine, 2) urbane zvočne krajine kot prostori politične participacije in 3) osebne mestne zvočne krajine.