Skip to main content
Energetske potrebe človeštva skozi čas. Od industrijske revolucije do civilizacije tipa I.


Avtor: Marko Kovač
Leto: 2021


Knjiga govori o globalni porabi energije in njenem vplivu na planet. Energetske potrebe so izrazito dinamičen pojav, ki je odvisen od tehnološkega razvoja, kar je najbolj opazno skozi industrijske revolucije, v katerih novi izdelki in tehnologije, ki načeloma izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem, hkrati tudi povečujejo porabo energije. Ob vedno večjem gospodarskemu napredku ne upoštevamo fizikalnih omejitev našega planeta, zato narašča količina toplogrednih plinov v ozračju, razmeroma hitro se povečujejo povprečne letne temperature planeta. Posledice takšnega delovanja tudi v prihodnje so jasne – nadaljnje segrevanje planeta, porast gladine morja in neposredna ogroženost obširnih nižje ležečih območij, hitro povečevanje števila izjemnih vremenskih dogodkov z vse hujšimi posledicami, kot so viharji, dolgotrajna deževja in podobno. Prehod v energetsko manj intenzivno prihodnost zahteva hitro radikalno odpoved fosilnim gorivom, a tudi precejšnje znižanje porabe vse energije. Knjiga vsebuje ključne podatki, ki kažejo, kako smo prišli do današnje stopnje porabe energije in razumevanja podnebnih sprememb.



Kazalo vsebine

PREDGOVOR

1 UVOD

2. ENERGETSKE POTREBE SKOZI ZGODOVINO
2.1 Potrebe po energiji na osebo
2.2 Učinkovitost naprav
2.3 Delež fosilnih goriv
2.4 Vpliv družbenega proizvoda
2.5 Vpliv rasti prebivalstva
2.6 Pomembne energetske prelomnice
2.7 Poraba energije v sodobnem svetu
2.8 Poraba energije v prihodnje

3 ENERGIJA IN PODNEBNE SPREMEMBE
3.1 Podnebje in poraba energije
3.2 Res na hitro o podnebnih spremembah
3.3 Kratka zgodovina globalnega segrevanja
3.4 Cena podnebnih sprememb
3.5 Kaj je bilo prej: kura ali jajce, višja temperatura ali CO2
3.6 Kdo je kriv za povišano koncentracijo CO2?
3.7 Kaj pa če je krivo Sonce?
3.8 Modeliranje zemeljske klime
3.9 Komu verjeti?
3.10 Koliko kilometrov je ena stopinja Celzija?

4 OMEJITVE RASTI SKOZI RAZPOLOŽLJIVO ENERGIJO
4.1 Lestvica Kardašova
4.2 Kardašov kot optimist
4.3 Podnebne spremembe kot Veliki filter razvoja (naše) civilizacije

5 SKLEP
5.1 Dodatno branje

6 SEZNAMA SLIK IN PREGLEDNIC

7 BIBLIOGRAFIJA



Še ...



Redna cena
25,00 €

Spletna cena
22,50 €


Ključne besede
človekovo okolje
energetika
energetski viri
energija
fosilna goriva
industrijska revolucija
obnovljivi viri energije
podnebne spremembe




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR