Skip to main content
Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin.


Avtorji: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert
Leto: 2014


Knjiga obravnava ekološko sukcesijo, ki sestavlja eno od treh vrst sprememb v rastlinstvu. Poleg nje sta zastopani še regeneracija oziroma rezultat odmiranja in ponovne rasti organizmov, in fluktuacija oziroma spremembe v biomasi v daljših in krajših časovnih ciklih (tudi sezonske spremembe).
Ekološko sukcesijo ali ekološko zaporedje lahko razumemo kot časovno-prostorsko pojasnitev evolucijskega razvoja neke združbe od golih tal do ustaljene, s svojim okoljem uravnotežene združbe.
Knjiga je razdeljena v dva dela. V prvem je sukcesija predstavljena na teoretični ravni. Pojasnjeni so razvoj njenega koncepta skozi zgodovino, njeni mehanizmi in procesi, ki potekajo v njej. Opisani so različni tipi sukcesij ter pionirske vrste in klimaksne združbe kot začetni in končni pol obravnavanega procesa. V ločenih poglavjih so obravnavane invazivne vrste ter prsti in njihova vloga v sukcesiji. V drugem delu pa so predstavljena posamezna izbrana okolja (rečna prodišča, melišča, podorno gradivo, požarišča in gradbene jame), kjer prevladujeta glavna tipa sukcesije.Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
ekologija rastlin
fizična geografija
invazivne vrste
klimaksne združbe
pedogeneza
pionirske rastlinske vrste
rastlinstvo
Slovenija
sukcesija
vegetacija
združbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR