Skip to main content
The Roman army between the Alps and the Adriatic


Uredila: Jana Horvat
Leto: 2016


Nedavna odkritja in ponovno proučevanje starih najdb so omogočila nove poglede na rimsko vojsko in zgodovinska vprašanja, povezana z vojaškimi aktivnostmi v zaledju severnega Jadrana in v vzhodnih Alpah. Knjiga Rimska vojska med Alpami in Jadranom (The Roman army between the Alps and the Adriatic) in hkrati prvi zvezek Studia Alpium et Adriae vsebuje prispevke enaindvajsetih avtorjev iz štirih dežel (Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije). V njej so predstavljeni rezultati raziskav, ki so potekale v zadnjih letih v okviru različnih raziskovalnih skupin in projektov.

Delo obsega obdobje od začetkov rimskega osvajanja do pozne rimske dobe (1. st. pr. n. št. do 5. st. n. št.) na prostoru Desete italske regije in v delih rimskih provinc Norika, Zgornje Panonije in Dalmacije. Prispevki se dotikajo vprašanj o kronologiji in strategiji rimskega osvajanja, arhitekturi vojaških postojank, ostankih orožja in vojaške opreme. Epigrafski spomeniki razkrivajo izvor vojakov, načine rekrutiranja, premike vojaških enot in naselitev veteranov. Poglavja v knjigi si sledijo po geografskem zaporedju, od zahoda proti vzhodu, z začetkom v Akvileji, ki je bila izhodišče za vojaške operacije v obdobju osvajanja, pozneje pa branik pred vpadi z vzhoda. Zadnja poglavja so posvečena vlogi rimske vojske v Panoniji.

Serija Studia Alpium et Adriae predstavlja rezultate mednarodnega sodelovanja treh ustanov Avstrije, Italije in Slovenije (Univerze Alpe-Adria v Celovcu, Univerze v Vidmu in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU – Inštituta za arheologijo iz Ljubljane). Druga knjiga iz zbirke je leta 2017 izšla pri celovški Mohorjevi založbi (Hermagoras Verlag).Kazalo vsebine

 • Preface (Paolo CASARI, Jana HORVAT, Renate LAFER, Stefano MAGNANI)
 • Mobilità geografica e sociale dell’esercito romano ad Aquileia: alcuni aggiornamenti sui monumenti iscritti (Lorenzo CIGAINA)
 • Militaria dagli scavi delle fognature di Aquileia (1968–1972) (Maurizio BUORA)
 • Ritrovamenti di militaria dal Friuli centrale: per un aggiornamento (Tiziana CIVIDINI)
 • Le sagittae di Iulia Concordia (Elena DI FILIPPO BALESTRAZZI, Alberto VIGONI)
 • Footwear hobnails from the surroundings of Mt Grociana piccola Roman fort (Trieste) (Federico BERNARDINI, Giacomo VINCI)
 • Small finds from the Roman fort at Nadleški hrib, the Notranjska region (SW Slovenia) (Boštjan LAHARNAR)
 • The 3rd century military equipment in south-western Slovenia (Jana HORVAT, Beatriče ŽBONA TRKMAN†)
 • Milizie urbane nella Regio X orientale e nelle province limitrofe. Con particolare riguardo ai veterani (Davide REDAELLI)
 • La caserma dei singulares del governatore a Virunum (Noricum) (Christian GUGL, Wolfgang NEUBAUER, Erich NAU, Renate JERNEJ)
 • Aequiculi or Aequum? The origo of two soldiers of Legio XV Apollinaris in the inscriptions from Carnuntum (Dino DEMICHELI)
 • The military stelae of northern Croatia (Branka MIGOTTI)
 • Militari e divinità “orientali": a proposito della dedica Deae Corypheae sive Caelesti Aug(ustae) da Neviodunum (Emanuela MURGIA)
 • Not exactly new epigraphic testimonies for the beneficiarii in Siscia … (Ivan RADMAN-LIVAJA, Vlatka VUKELIĆ)
 • Cenotaphs and unusual war-time deaths in the southeastern Alps and Pannonia (Marjeta ŠAŠEL KOS)


Še ...

RIMSKA VOJSKA; Demokracija 15.12.2016Redna cena
42,00 €

Spletna cena
37,80 €


Ključne besede
Furlanija-Julijska krajina
Hrvaška
Koroška (Avstrija)
Rimljani
rimska vojska
rimski imperij
severni Jadran
Slovenija
vojaška zgodovina
vzhodne Alpe
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR