Skip to main content
The Good Practices Catalogue of Participatory Urban Agriculture


Uredili: Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jani Kozina, Peter Kumer
Leto: 2018


Katalog dobrih praks participativnega urbanega kmetijstva naslavlja nekaj glavnih izzivov občin, regij in držav v Podonavju, povezanih z upadom zmogljivosti javnih organov za uporabo participativnega pristopa v načrtovanju. Predstavljene so konkretne izkušnje z razvijanjem participativnega urbanega kmetijstva, ki so vplivale na izboljšanje javnih storitev, spodbujale aktivnejše državljanstvo, krepile sodelovanje javnosti in prispevale k trajnostnemu razvoju mest. Knjižica prinaša konceptualni premislek o urbanem kmetijstvu in njegovo sistematizacijo; analizo političnega okvira, ki podpira participativno urbano kmetijstvo v Podonavju; pregled evropskih programov in projektov, ki razvijajo urbano kmetijstvo in se posvečajo enakim ciljem kot projekt AgriGo4Cities; in predstavitev izbranih dobrih praks participativnega urbanega kmetijstva, katerih namen je predstaviti možne pristope k vzpostavljanju uspešnih participativnih vrtov. Katalog naslavlja raziskovalce, odločevalce in civilno družbo, ki jih zanimajo urbano kmetijstvo, participativno načrtovanje, družbeno vključevanje in trajnostni razvoj.Še ...Ključne besede
dobre prakse
družbeno vključevanje
evropski projekti
participativno upravljanje
Podonavje
politični okvir
urbano kmetijstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR